Tweede Kamer morrelt opnieuw aan afstudeertitels hbo

De strijd om de hbo-titulatuur lijkt nog altijd niet beslecht. Een ruime Kamermeerderheid wil van minister Bussemaker weten waarom hbo’ers en academici straks dezelfde titels kunnen voeren.

Hbo-afgestudeerden mogen tot nog toe geen bachelor/master of arts dan wel bachelor/master of science heten. Zo noemt een fysiotherapeut zich bachelor of health, in plaats van het internationaal gebruikelijke bachelor of science.

Hier komt binnenkort verandering in, als de Tweede Kamer althans akkoord gaat met het wetsvoorstel van het kabinet. Er komen voor afgestudeerde hbo’ers nieuwe titels, die voor een groot deel van de opleidingen gelijk zijn aan academische titels.

Aan het wetsvoorstel ging een jarenlange discussie vooraf, die drie jaar geleden beëindigd leek toen Cees Veerman zijn rapport uitbracht over de toekomst van het hoger onderwijs. “Wij hakken deze gordiaanse knoop met een glimlach door”, zei Veerman toen over de titulatuur.

Zelfs de universiteiten leken zich ermee verzoend te hebben. “Er is al veel gediscussieerd en nu is de kurk van de fles geschoten”, zei Sijbolt Noorda, destijds voorzitter van universiteitenvereniging VSNU. Universiteiten en hogescholen hadden besloten het rapport in zijn geheel te omarmen. “We gaan niet steggelen over kleinigheden.”

Voormalig staatssecretaris Zijlstra werkte het plan uit in zijn strategische agenda en gaf internationaliseringsorganisatie Nuffic opdracht een lijst met gangbare internationale titels te maken.

Maar nu het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, slaat de twijfel weer toe. Waarom moet de titulatuur eigenlijk gelijk worden getrokken, vragen veel politieke partijen zich af. Omdat één op de vijf hbo’ers met de afstudeertitel problemen ondervindt bij sollicitatie of studie in het buitenland, antwoordt de minister. Hetzelfde geldt voor meer dan de helft van de buitenlandse studenten. “Als een ict-bachelorstudent momenteel afstudeert, dan krijgt hij de graad bachelor of ict, terwijl internationaal de graad bachelor of science gebruikelijk is.”

Maar scheppen de nieuwe titels in Nederland geen verwarring onder werkgevers? De minister denkt van niet. “Bij sollicitaties is het gebruikelijk om een cv te vragen aan de sollicitant. Dit zal bij toekomstige sollicitanten niet anders zijn. In het cv zal de opleiding staan waaraan de sollicitant een getuigschrift heeft behaald en aan welke instelling hij gestudeerd heeft.”

En anders is er nog altijd het diplomasupplement, waarin de werkgever meer informatie kan vinden. Los daarvan is het verschil tussen hbo en wo in Nederland zo bekend, dat de titel op het diploma vermoedelijk weinig verschil zal maken, aldus de minister.

Tags: hbo | titulatuur | bachelor

Advertentie