Tweede Kamer wil lerarenopleidingen veranderen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat hogescholen en universiteiten ‘vakoverstijgende’ lerarenopleidingen gaan ontwikkelen. Die zouden studenten beter voorbereiden op het “moderne beroep van leraar”.

“Lerarenopleidingen moeten nadenken over hun rol in het onderwijs van de toekomst”, zegt PvdA-Kamerlid Loes Ypma, die in haar motie de regering oproept te werken aan nieuwe lerarenopleidingen.

De roep om vakoverstijgende opleidingen betekent niet dat kennis van het vak er straks niet meer toe doet, haast ze zich te zeggen. “Ik begrijp heel goed hoe belangrijk dat is. Maar het één sluit het ander niet uit.”

Het wordt wat haar betreft makkelijker om tijdens één opleiding verschillende bevoegdheden te behalen, bijvoorbeeld voor Nederlands en Engels of voor wiskunde en natuurkunde.

“De intentie van deze motie is goed, maar zoals wel vaker hebben politici weinig zicht op hoe studenten kiezen”, reageert Dick de Wolff, directeur van de educatieve faculteit van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van het adviescollege van de Vereniging Hogescholen. “Op dit moment denk ik dat er weinig studenten voor zo’n opleiding zouden gaan. Simpelweg omdat er vanuit het werkveld weinig behoefte aan is.”

“We moeten het onderwijs vernieuwen, daar ben ik het helemaal mee eens”, gaat hij verder. “Maar denk dan eerst na over wát je kinderen zou willen leren. Daar zijn we nu net weer mee begonnen. Deze motie loopt wel erg ver op de troepen vooruit.”

Bovendien heeft het hbo, waar de meeste leraren worden opgeleid, de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verstevigen van de kennis van afgestudeerden. De Wolff: “Aan de ene kant moet de kwaliteit beter. Maar als er een probleem is, bijvoorbeeld omdat er een lerarentekort ontstaat, doet die kwaliteit er dan ineens niet meer toe?”

Met de motie pleit de Tweede Kamer verder voor echte academische pabo’s. De huidige ‘academische pabo’ is namelijk een combinatietraject van een hbo-bachelor (de pabo) en een wo-opleiding als pedagogische wetenschappen of onderwijskunde. “Een echte wo-bachelor zal de aantrekkelijkheid voor sommige groepen vergroten”, aldus Ypma. Overigens werkt de Radboud Universiteit al aan zo’n opleiding. 

Ook het idee dat leraren verschillende vakken kunnen geven, komt niet uit de lucht vallen. Met subsidies probeert de overheid al om zittende leraren bij te scholen en de Hogeschool Utrecht heeft speciale trajecten voor studenten die twee bevoegdheden tegelijkertijd willen behalen. Die opleiding duurt wel vijf in plaats van de gebruikelijke vier jaar.

Advertentie