Tweede Kamer wil meer geld voor wetenschap

Minister Bussemaker legt zich neer bij het feit dat Nederland minder in onderzoek en innovatie investeert dan het kabinet nastreeft. Dit stuitte op weerstand in de Tweede Kamer.

“In een visie kun je geen onderzoek doen”, zei Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Hij verwees naar een gevleugelde uitspraak van oud-staatssecretaris Jan Schaefer van Stadsvernieuwing, die in de jaren zeventig zei: “In gelul kan je niet wonen.”

Van Meenen wees op het onlangs verschenen rapport van het Rathenau Instituut waaruit bleek dat de investeringen van de overheid in onderzoek en innovatie geen gelijke tred houden met de aantrekkende economie. De doelstelling van het kabinet om in 2020 - samen met het bedrijfsleven - 2,5 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt op geen stukken na gehaald.

Bussemaker voerde aan dat het kabinet 150 miljoen euro extra geld in onderzoek heeft gestoken. Maar volgens Van Meenen bleek uit de Rathenau-cijfers dat dit bedrag vooralsnog te weinig zoden aan de dijk zet. De overheidssteun zal tot 2020 zelfs dalen van 0,89 procent naar 0,79 procent. Dat is nog ver verwijderd van het streven van het kabinet.

PvdA-Kamerlid Mei Li Vos verzuchtte dat ze graag extra geld wil voor onderzoek en innovatie, maar “dat het geld haar nu eenmaal niet op de rug groeit.” Ze bepleitte een verplichte investeringsnorm voor alle ministeries. Vooral het ministerie van Economische Zaken investeert op dit moment veel te weinig. Bussemaker vindt het goed om andere ministeries erbij te betrekken, maar ziet vooralsnog geen heil in het stellen van een norm.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hopen dat vooral bedrijven hun steentje willen bijdragen. “Valorisatie is gelukkig niet langer een vies woord in de wetenschap”, zegt Dekker. “We mogen wel wat uitnodigender zijn richting bedrijven die willen investeren. ”

Jasper van Dijk (SP) is juist bang voor een te grote invloed van het bedrijfsleven, die ten koste zou gaan van de objectieve wetenschap. Als voorbeeld wees hij op het bedrijf Danone, dat onderzoek zou gebruiken om zijn winst te vergroten. “Het onderzoek wordt met publiek geld betaald, maar de winst is privaat”, zegt Van Dijk.

Hij vroeg staatssecretaris Dekker om een reactie naar het artikel hierover dat verscheen in de Groene Amsterdammer. Die liet zich ontvallen dat hij “dat linkse blad niet las”. Maar hij beloofde dat hij er later schriftelijk op zal reageren. 

Advertentie