Tweede Kamer wil meer zicht op selectie

Creative commons: Pixabay

De Tweede Kamer sprak woensdag over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs. D66 en CDA maken zich vooral zorgen over het toenemende aantal masters met een numerus fixus dat studenten aan de poort selecteert. Zij vinden dat opleidingen hun selectiecriteria voortaan wetenschappelijk moeten kunnen onderbouwen en dat er een maximum komt aan het aantal selectie-eisen.

De SP kwam met een vergelijkbare motie, maar beperkte zich daarin niet alleen tot de masters: ook bij de bacheloropleidingen is er sprake van “zelfgemaakte toetsjes”, sneerde Kamerlid Frank Futselaar. Maar minister Van Engelshoven zag daar niets in: ze had al eerder aangekondigd dat ze de selectiemethodes bij bacheloropleidingen grondig onder de loep zal nemen. De motie van haar partijgenoot Van Meenen en CDA’er Van der Molen om dit bij de masters te onderzoeken, zag ze wél zitten.

Geen speciale commissie toegankelijkheid
Ook een voorstel over een andere vorm van selectie, namelijk zelfselectie, kon op haar goedkeuring rekenen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul pleitte in een motie voor een onderzoek naar de nu onzichtbare jongeren die wel de talenten hebben om te studeren, maar het toch niet doen. Komt het door een gebrek aan zelfvertrouwen, een examentrauma of kennen ze gewoon de mogelijkheden niet? Van Engelshoven wil hier aandacht aan besteden in haar strategische agenda, die ze eind van het jaar presenteert.

Een motie van haar partijgenoot Paul van Meenen (D66) ontraadde ze. Die wil dat er een speciale commissie in het leven wordt geroepen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de kansengelijkheid bewaakt. Volgens Van Engelshoven volstaat het toezicht van de Onderwijsinspectie.

Miljonairstaks als impuls onderwijs
De PvdA kwam met een onorthodox voorstel. Samen met PvdA-fractievoorzitter Asscher diende Kirsten van den Hul een motie in die de regering oproept om een “progressievere vermogensbelasting in te voeren, waarbij miljonairs meer gaan bijdragen en die opbrengsten te investeren in kwaliteit en kansengelijkheid in het gehele onderwijs.” Enkele dagen daarvoor had D66-fractievoorzitter Rob Jetten al een dergelijke miljonairstaks bepleit, maar hij wilde daarmee niet het onderwijs verbeteren, maar de kleine spaarders ontzien. De PvdA- motie kon woensdag niet op de goedkeuring van D66-minister Van Engelshoven rekenen. “U snapt zelf wel waarom.” De Kamer stemt komende dinsdag over de voorstellen

Advertentie