Een tweede master doen wordt voor veel UU-studenten wellicht interessanter. De tarieven worden namelijk verlaagd.

Tweede master aan UU wordt goedkoper voor UU’ers

Body: 

UU-studenten die direct na het afronden van hun eerste master beginnen aan een tweede master aan de UU, hoeven niet langer het hoge instellingscollegegeld te betalen. 

UU-studenten die direct na het afronden van hun eerste master beginnen aan een tweede master aan de UU, hoeven niet langer het hoge instellingscollegegeld te betalen. Vanaf komend studiejaar betalen zij het lagere, wettelijke tarief.

Een maas in de wet maakt het nu al mogelijk om een tweede masterstudie te volgen voor het wettelijke collegegeld. Wie tijdens de eerste master begint aan een tweede master, betaalt daarvoor ook het lage tarief. Studenten stellen vaak een vak van master nummer één bewust uit en beginnen ondertussen aan master nummer twee.

Voor universiteiten zijn deze studenten een verliespost. Ze krijgen voor hen sinds 2010 geen geld van het rijk meer. De studenten studeren dus vrijwel geheel op kosten van de universiteit. Bovendien zorgen deze zogeheten dubbelstudenten ervoor dat het afstudeerrendement van de UU er minder florissant uitziet omdat het lijkt alsof ze meer tijd nodig hebben om af te studeren. Ook overstelpen ze de universiteit met vragen over het uitstel van hun afstuderen.

Redenen voor de UU om te besluiten het hoge collegegeld voor tweede studies - momenteel tussen de 15.000 en 20.000 euro - af te schaffen. Dat betekent dat studenten die een tweede master willen volgen vanaf volgend studiejaar geen trucjes meer hoeven uit te halen. Ze kunnen eerst master nummer één afronden, en dan voor het reguliere tarief (1906 euro) beginnen aan master nummer twee.

Alleen UU-studenten betalen het lage tarief
Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de nieuwe UU-regel. Zo moeten studenten de tweede master onafgebroken volgen. Breek je de studie af, en begin je een paar jaar later weer, dan betaal je niet langer het lage, maar het hoge instellingstarief.

Ook geldt de prijsverlaging niet voor iedereen. Alleen studenten die al een master volgen aan de UU, en er direct een tweede master aan vastknopen, kunnen studeren voor het lage tarief. Afgestudeerden die na een tijdje werken weer willen studeren, blijven het hoge instellingscollegegeld betalen.

De universiteit sluit studenten van andere universiteiten uit om een "aanzuigende werking" te voorkomen. Het College van Bestuur wil niet dat men van heinde en verre komt om een goedkope, niet door het rijk bekostigde tweede master in Utrecht te volgen.

"Het is goed dat de Universiteit Utrecht de onduidelijkheid over tarieven wegneemt”, zegt psychologiestudent en universiteitsraadslid Terry Nick Bergsma in een reactie. "Veel studenten kenden het trucje al om voor het lage tarief een tweede master te volgen, maar velen wisten het ook niet. Nu weet iedereen waar hij of zij aan toe is."

UU op de hoede voor aanzuigende werking
De tarieven voor de tweede master worden in eerste instantie voor een periode van twee jaar verlaagd. Blijken hierdoor méér studenten een tweede master te gaan volgen, dan wordt de maatregel weer teruggedraaid. Dat is in de ogen van het CvB "financieel niet verantwoord", zeker nu de werkdruk bij opleidingen al zeer hoog is.

De universiteiten in Nijmegen en Leiden besloten al eerder om eigen studenten een tweede master te laten volgen voor het lage tarief. Daar heeft die beslissing niet geleid tot een stijging in het aantal studenten dat een tweede master doet, staat in de nota (pdf) van de Universiteit Utrecht.

De nota wordt op 27 oktober eerst besproken in de commissie Financiën, Huisvesting en ICT (FHI) van de Universiteitsraad en op 10 november door de hele raad. De U-raad heeft adviesrecht over het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld.

Facebook Twitter Whatsapp Mail