Tweede master in Utrecht fors goedkoper

Nederlandse studenten die in Utrecht een tweede master gaan doen, zijn straks goedkoper uit. Foto: Robert Oosterbroek

Studenten die naar Utrecht komen voor een tweede master gaan voor de meeste opleidingen duizenden euro’s minder betalen. Een tweede bachelor wordt juist duurder.

Sinds vorig jaar betalen Utrechtse studenten die na een eerste master aan de UU meteen met een tweede beginnen slechts het reguliere collegegeld. De universiteit wilde destijds studenten van buiten Utrecht niet dat voordeel geven, want instellingen krijgen sinds 2010 geen geld meer voor studenten die voor de tweede keer dezelfde graad halen in Nederland. Niet-Utrechtse studenten bleven daarom het hoge ‘instellingscollegegeld’ betalen als ze voor een tweede studie naar de UU komen.

Toch wordt studeren in Utrecht nu ook voor deze groep studenten goedkoper, zo blijkt uit een nota die het universiteitsbestuur naar de U-raad stuurde. Een nieuwe berekening van het instellingscollegegeld wijst uit dat de prijzen van UU-masters in de alfa- en gammahoek met meer dan 5000 euro dalen en in de bètahoek zelfs met 7000 euro. Een medische of veterinaire master wordt wel iets duurder.

Instellingscollegeld per jaar voor tweede masters:
Alfa en gamma: was 15.330 euro, wordt 10.124
Bèta: was 19.190 euro, wordt 12.121 euro
Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie: was 20.700 wordt 20.993 euro

Dezelfde herberekening zorgt er overigens tegelijkertijd voor dat het volgen van een tweede Nederlandse bacheloropleiding in Utrecht duurder wordt. De prijs van een opleiding Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie als tweede bachelorstudie valt op, die wordt bijna 6.500 euro per jaar hoger.

Instellingscollegegeld per jaar voor tweede bachelor:
Alfa en gamma: was 6580 euro, wordt 7905 euro
Bèta: was 10.120 euro, wordt 10.430 euro
Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie: was 11.240 euro, wordt 17.735

Ook de studie van niet-Europese studenten die naar Nederland komen, wordt door Den Haag niet vergoed. Tot nu toe betaalden deze studenten in Utrecht eenzelfde collegegeld als Europese studenten die in Nederland een tweede keer dezelfde graad haalden. Vanaf volgend jaar gaat de UU “marktconforme” tarieven vragen van studenten van buiten Europa.


Voor de vaststelling van de prijzen is onder meer gekeken naar de collegegelden die vergelijkbare universiteiten in het buitenland in rekening brengen. Voor niet-Europese studenten blijven alfa- en gammaopleidingen in Utrecht ongeveer even duur, de bètamasters worden iets goedkoper. Opleidingen krijgen voor het eerst zelf de vrijheid om goede studenten met beurzen en collegegeldvrijstelling naar Utrecht te lokken.

De universiteit onderzoekt nog of studenten die op dit moment al een tweede master in Utrecht volgen met terugwerkende kracht het nieuwe lagere bedrag kunnen betalen. Zij zullen dus mogelijk geld terugkrijgen. Studenten die al zijn begonnen aan een meerjarige opleiding die duurder wordt, mogen - zolang zij niet langer dan een jaar uitlopen - het bedrag blijven betalen dat zij in hun eerste jaar betaalden.

Juridisch gevecht
Er was in het recente verleden veel kritiek op de hoge collegegelden die universiteiten vragen voor tweede masterstudies. Sinds 2011 proberen studenten via de Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) de prijzen aan te vechten bij de rechter. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad en uitsluitsel zal nog even op zich laten wachten.

Lopende de rechtszaak met de SCAU wilde de universiteit de instellingscollegegelden aanvankelijk niet aanpassen. Eigenlijk moest er een update plaatsvinden nadat de minister het bekostigingsmodel in 2011 flink wijzigde. De Utrechtse instellingscollegegelden waren in 2010 gebaseerd op een berekening van de rijksbijdrage die de UU misliep voor een student van een tweede master plus het reguliere collegegeld. Dat bedrag was door de aanpassing van het model veranderd.

Die update kan er volgens de UU nu wel komen, omdat er sinds deze zomer een duidelijk juridisch oordeel ligt van het College van Beroep Hoger Onderwijs. Drie studenten die in Utrecht instellingscollegegeld betalen, gingen daar in beroep tegen de hoogte en de legitimatie van dat bedrag. Hun klachten werden ongegrond verklaard (lees hierhier en hier). De UU ziet nu geen reden meer om te wachten.

Advertentie