Twente en VU starten techniekopleiding in Amsterdam

Foto Universiteit Twente

De instellingen maakten dinsdag hun plannen bekend om vanaf het collegejaar 2019-2020 een gezamenlijke engineeringopleiding aan te bieden. Volgens UT-woordvoerder Joost Bruysters gaat het om een brede opleiding die valt onder de bachelor werktuigbouwkunde. Door de kennis van een technische universiteit te koppelen aan die van een brede universiteit hopen de instellingen een beter antwoord te vinden op vragen uit de samenleving.

Afgestudeerden kunnen kiezen uit een uitgebreid palet aan technische masteropleidingen, het liefst natuurlijk bij de Universiteit Twente. De instellingen willen zo het tekort aan hooggekwalificeerde technici tegengaan.

Uit cijfers van DUO blijkt volgens Bruysters dat in Amsterdam slechts 11 procent van de vwo’ers met een technisch profiel ook daadwerkelijk een technische opleiding gaat volgen. In regio’s met een technische universiteit ligt dat aandeel op 23 procent.

Studenten krijgen les van zowel docenten van de VU als van de UT en zullen ook regelmatig op de campus van de UT in Enschede te vinden zijn. Daar staan ze straks ook officieel ingeschreven, omdat de VU geen accreditatie heeft voor technische opleidingen.

Helemaal zeker is het overigens nog niet dat de opleiding er komt. Het plan moet nog worden voorgelegd aan de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die alle nieuwe aanvragen toetst en advies uitbrengt aan de minister. Omdat het om een vestiging gaat van de UT, en dus niet om een volledig nieuwe opleiding, is die toetsing wat lichter dan normaal.

Er wordt onder meer gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt. In ongeveer 20 procent van de gevallen wordt een aanvraag afgewezen.

Advertentie