U-raad: alleen UU-studenten in UB tijdens tentamenperiode

Fotograaf: Hans van Leeuwen.

Geef de volgende tentamenperiode alleen UU-studenten toegang tot de UB. Dat willen de studenten in de universiteitsraad. Het universiteitsbestuur reageert terughoudend op het voorstel.

Het moet maar eens afgelopen zijn met de studenten van de Hogeschool Utrecht en andere onderwijsinstellingen die “onze” studieplekken bezet houden in de universiteitsbibliotheken. Dat is het idee achter een pilot die de studentgeleding in de universiteitsraad voorstelt.

Hun voorstel (pdf): geef de volgende tentamenperiode (10-26 juni) overdag alleen UU-studenten toegang tot de UB. Controleer bij de ingang op collegekaarten. Wie niet aan de UU studeert, is tussen 08.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s avonds niet welkom in de UB in De Uithof en in de binnenstad.

De U-raad wil met dit experiment iets doen tegen de alsmaar groeiende drukte in de Utrechtse universiteitsbibliotheken. Studenten van de Hogeschool Utrecht (HU), van andere universiteiten en zelfs scholieren komen graag naar de UB voor zelfstudie. De UB moest in blok 2 zelfs een dag de toegangspoorten sluiten, zo druk was het. Om dat te voorkomen heeft de UB onlangs een aantal maatregelen genomen om de tentamendrukte te lijf te gaan.

De meest ingrijpende en effectieve maatregel - het weigeren van studenten van buiten de UU - is vooralsnog geen optie geweest. Afgelopen maandag probeerden de studenten in de U-raad het universiteitsbestuur zover te krijgen om ook deze kaart te trekken.

Maar dat gebeurt voorlopig niet. Het universiteitsbestuur staat niet te popelen om toegangscontrole in te voeren. Goede relaties met de Hogeschool Utrecht staan op het spel. Met de HU is op hoofdlijnen afgesproken dat campusfaciliteiten (parkeerplaatsen, studieplekken) gedeeld worden, vertelde rector Bert van der Zwaan in een vergadering met de U-raad. Dat betekent dat HU-studenten in universitaire gebouwen mogen studeren, en vice versa.

Toegangscontrole in de UB is dus een heet hangijzer, en Van der Zwaan reageerde terughoudend op het voorstel om alleen UU-studenten tot de UB toe te laten in blok 4. Eerst moest maar eens duidelijk worden in hoeverre de “zwarte gebruikers” zorgen voor “vervuiling” in de UB. 

Momenteel is niet precies duidelijk hoeveel HU-studenten en studenten en scholieren van andere instellingen in de UB komen. Om meer informatie te krijgen is er de afgelopen weken bij de toegangspoorten aan bezoekers gevraagd waar ze studeren. De uitkomsten worden binnenkort bekendgemaakt. 

De U-raad betwijfelt of deze enquête betrouwbare statistieken oplevert. Raadslid Silvie van Ravels waarschuwde voor sociaal wenselijke antwoorden (“ja hoor, ik studeer aan de UU’), en stelde voor om bij volgende enquêtes bezoekers om een collegekaart te vragen. Een suggestie waar het bestuur mee instemde. 

De rector zette aan het eind van de raadsdiscussie de deur voor toegangscontrole op een kier. Mocht uit de tellingen blijken dat “de efficiency van onze studieplekken echt vertroebeld wordt door mensen van buiten”, dan kan dat “consequenties” hebben voor de afspraken met de HU. 

Advertentie