U-raad eist flinke verhoging bestuursbeurzen

Vanaf 1 september 2015 krijgen fulltime studentbestuurders, zoals die van gezelligheidsvereniging Veritas, 300 euro per maand, een verhoging van 11 euro.

Fulltime studentbestuurders krijgen er vanaf komend studiejaar 11 euro per maand bij. De U-raad vindt die beursverhoging veel te beperkt nu de basisbeurs verdwijnt.

Door het verdwijnen van de basisbeurs maakt menig studentenvereniging zich zorgen: wie wil er nog een bestuursjaar doen als studeren 3350 euro (12 x de maandelijkse uitwonendenbeurs die verdwijnt) per jaar duurder wordt? Meer studenten dan nu zouden gaan kiezen voor snel afstuderen, is de gedachte.

Momenteel krijgen studentbestuurders bij een fulltime inzet 289 euro per maand van de universiteit. Precies hetzelfde bedrag als een maand uitwonendenbeurs. De bedragen zijn al sinds jaar en dag aan elkaar gekoppeld.

Toen duidelijk werd dat de basisbeurs zou verdwijnen was dan ook de vraag: wat gaat de universiteit doen met de bestuursbeurzen?

Het antwoord zit in een nota (pdf) die afgelopen maandag in de U-raad werd besproken. De bestuursbeurzen - zoals eerder al aangekondigd - blijven gewoon bestaan. Van een gevreesde afschaffing is geen sprake. Sterker nog: ze worden zelfs een klein beetje verhoogd. Vanaf 1 september 2015 krijgen fulltime studentbestuurders 300 euro per maand, een verhoging van 11 euro.

Maar de U-raad is niet tevreden over de 11 euro die bestuurders extra krijgen. Studenten én docenten in de raad vinden dat er meer financiële ondersteuning moet komen omdat het verdwijnen van de basisbeurs anders zou leiden tot een "verschraling" van het studentenleven.

Scheikundige Gert Folkers noemde het in de commissievergadering "teleurstellend hoe weinig deze organisatie overheeft voor studenten die bijdragen aan het positieve studeerklimaat in Utrecht". De rol die studieverenigingen onder meer spelen in de kennismaking van eerstejaars en het beschikbaar stellen van proeftentamens mag wat hem betreft wel wat meer waardering krijgen.

Studente Rhea van der Dong zei niet te snappen waarom er wel jaarlijks 1 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor communicatie en marketing, terwijl studentbestuurders afgescheept worden met een magere 11 euro per maand. "Eén grote advertentie in de Volkskrant, Trouw en NRC minder en er kan nog een keer 11 euro bovenop."

De boodschap van de U-raad was duidelijk: de UU moet studentbestuurders extra geld geven, nu die bestuurders geen basisbeurs meer zullen ontvangen. De U-raad heeft instemmingsrecht op de nieuwe regeling en gaat op dit moment niet akkoord.

Er wacht nog een lastig politiek gevecht in de U-raad, want het universiteitsbestuur leek maandag niet bereid tot concessies. Het verdwijnen van de basisbeurs is een "nationaal probleem", zei rector Bert van der Zwaan. "Wij zijn niet verantwoordelijk voor het totale gat dat de overheid laat vallen."

Advertentie