U-raad gaat debat aan over dienstauto

Voor aanvang van de universiteitsraadsvergadering van 23 april las collegevoorzitter Anton Pijpers een verklaring voor. Hij zei ‘te balen’  dat de Universiteit Utrecht negatief in het nieuws is gekomen door zijn reiskostenvergoeding. Hij erkent dat het bedrag hoog is, maar dat het past in de arbeidsvoorwaarden die al langer geleden zijn afgesproken en waar de raad van op de hoogte was. “Ik begrijp dat het beeld van ‘auto met chauffeur’ er een van luxe is. Maar het is voor mij  een voorwaarde om mijn werk goed, tijdig en in vertrouwen te kunnen uitvoeren.” Pijpers betreurt dat het debat via de media is gespeeld en had het liever in de U-raad besproken.

Aanleiding zijn de reiskosten voor woon-werkverkeer van Anton Pijpers. Volgens het jaarverslag gaat het om ruim 124.000 euro. Dit bedrag blijkt veel hoger dan bij andere universiteiten. Raadslid Floris Boudens legde dit voor aan zijn collega's van de universiteitsraad, maar die vonden het nog niet rijp genoeg om vragen over te stellen. Hij is toen naar de Tweede Kamer gegaan en de fractie van GroenLinks stelde direct Kamervragen. Bovendien komt er een Kamerdebat. In een krantenartikel suggereerde hij dat hij een verbod van de personeelspartij kreeg om er publiekelijk met de collegevoorzitter over te spreken.

Dit laatste schoot de personeelsfractie Vlam in het verkeerde keelgat. Joop Schippers maakte zich in de vergadering boos op de student die de publiciteit zocht. “Wij balen van de negatieve publiciteit op basis van  onvoldoende kennis van de feiten. En de suggestie als zouden wij een spreekverbod hebben opgelegd is bezijden de waarheid.”

Inhoudelijk steunt Vlam het college. De dienstauto zelf noemde Schippers verdedigbaar. Hij prees het college dat de kosten zijn gedaald en zag hierin het streven naar soberheid. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens hem geen taak van de raad.

De studentenfracties zagen dat anders. “Het is geen persoonlijke aanval”, zei Maaike Röling van Vuur. “Maar wij vinden de gedeclareerde reiskosten te hoog. Het geeft aan dat er een gebrek aan regels is. Wij zouden pleiten voor een declaratieplafond.” Zij denken aan een plafond van 40.000 euro. Een lease-auto met chauffeur zou dan waarschijnlijk niet mogelijk zijn. 

Ook de andere fracties van PvdUs en de Vrije Student zaten op die lijn. Ze namen graag de uitnodiging aan om hierover in debat te gaan.

Floris Boudens is blij met de discussie. Hij vindt het onbegrijpelijk dat mensen zo’n hoog bedrag lijken weg te masseren. Zeker als je het vergelijkt met andere universiteiten. Hij merkt op dat de Tweede Kamer de zaak serieuzer oppakt dan de universiteitsraad. Een meerderheid van de fracties stemde in met een Kamerdebat. Hij excuseerde zich wel voor het uit de slof schieten in de media naar collega’s. “Waar het mij om gaat is dat er een einde komt aan de ongelimiteerde reiskostenvergoeding.”

Update: In dagblad Trouw zegt hij het 'van de zotte' te vinden dat hij zelf onder vuur komt te liggen omdat hij deze zaak naar voren heeft gebracht.  

Advertentie