U-raad stemt in met strategisch plan en prestatieafspraken

Body: 

De universiteitsraad is gisteren tijdens een besloten vergadering met het College van Bestuur akkoord gegaan met het strategisch plan 2012-2016. Ook de daarbij behorende prestatieafspraken die op 5 mei bij demissionair staatssecretaris Zijlstra binnen moeten zijn, werden goedgekeurd.

De universiteitsraad is gisteren tijdens een besloten vergadering met het College van Bestuur akkoord gegaan met het strategisch plan 2012-2016. Ook de daarbij behorende prestatieafspraken die op 5 mei bij demissionair staatssecretaris Zijlstra binnen moeten zijn, werden goedgekeurd.

Het strategisch plan is het beleid waar de universiteit de komende jaren op koerst. Het is een verdere uitwerking van de notitie over de speerpunten in onderzoek en onderwijs die het College van Bestuur enkele maanden geleden openbaarde.

Meer interessant zijn de prestatieafspraken. Hierin staan bijvoorbeeld voor welk onderzoek de universiteiten kiezen, hoe ze hun onderwijs gaan inrichten en wat ze beloven als het gaat om bijvoorbeeld studierendementen en contacturen. Deze afspraken moeten tot 5 mei geheim blijven. Dan moeten alle universiteiten in opdracht van Halbe Zijlstra een profiel met bijbehorende prestatieafspraken inleveren.

Concurrentie
Directeur van de Universitaire Bestuursdienst Joop Kessels zegt dat alle universiteiten hun prestatieafspraken dicht op de borst houden. Geen enkele instelling wil uit concurrentieoogpunt hierover van te voren mededelingen doen.

Aan de prestatieafspraken zijn namelijk financiële afspraken verbonden. Zijlstra wil 7 (en op termijn 20) procent van de bekostiging afhankelijk maken van de prestaties van hoger-onderwijsinstellingen. De val van het kabinet lijkt daar vooralsnog geen verandering in te brengen.

Fred Toppen, voorzitter van de U-raad, zegt dat het inderdaad niet gebruikelijk is om het strategisch plan achter gesloten deuren te bespreken. “Maar dat was dit keer omdat de presentieafspraken er aan vastzaten en die mogen nog niet openbaar worden gemaakt.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail