U-Raad wil actie tegen China, Hongarije en België

In België mogen universiteiten sinds deze zomer een hoofddoekje verbieden. Archieffoto DUB/Maarten van den Haak

Maandag  deed de Universiteitsraad een beroep op het College van Bestuur om een protestgeluid te laten horen bij deze drie landen. Het deed even terugdenken aan de jaren zeventig. Toen werd in de medezeggenschap veel aandacht besteed aan het onrecht elders in de wereld, onder meer protest tegen de apartheid in Zuid-Afrika en de dictaturen in Chili en Nicaragua.

China
In China is het slecht gesteld met de mensenrechten van onder meer de Oeigoeren en de Mongolen. Daarom wil de U-raad dat het universiteitsbestuur nog eens goed kijkt naar de samenwerking met universiteiten in dat land. Eerder dit jaar was dit onderwerp in de raad al gesproken. De UU zou een checklist maken om de samenwerking met Chinese instellingen te toetsen. “Gezien de ontwikkelingen, zou het tijd zijn om die checklist nog eens aan te scherpen”, zei personeelsraadslid Annemieke Hoogenboom.

Het College van Bestuur heeft inderdaad een checklist gemaakt. Rector Henk Kummeling heeft volgende week een bespreking met alle onderzoeksleiders van de UU om de huidige samenwerking in kaart te brengen. Ook wordt er landelijk over samenwerking met China gesproken, onder meer met de ministeries van Onderwijs, Economie en Buitenlandse Zaken. Al bleek vorige week dat de regering daar zelf nog niet helemaal uit is.

Naast de actieve samenwerking met instellingen daar, zei Anton Pijpers dat er ook aandacht is voor Chinese studenten in Nederland. In hoeverre staan deze studenten onder controle van de Chinese overheid op Chinese studenten? “Dit is een probleem waar vooral de Technische Universiteiten mee worstelen, maar dat landelijk wel wordt besproken”, zei collegevoorzitter Anton Pijpers.

Hongarije
Na China was Hongarije aan de beurt. De regering van premier Orban had bij de universiteit van Tehater en Filmkunst in Boedapest de Senaat ontbonden en vervangen door een extern bestuur. In Hongarije is de Senaat een gekozen orgaan van docenten en studenten met een verregaande beslissingsbevoegdheid. De actie leidde eerder deze zomer tot protestacties in Boedapest.

Ook op dit verzoek heeft het bestuur al actie ondernomen.  “Bij onze partner in Hongarije, de Eötvös Loránd University, is dit niet aan de orde”, zei Kummeling. “Maar we houden het in de gaten.” Hij had ook aan de partners in Europees verband actie te ondernemen. Dit zou dan kunnen gebeuren via de Charm EU een samenwerkingsverband op het gebied van interdisciplinair onderwijs waar ook een Hongaarse universiteit bij betrokken is. 

België
Tenslotte kwam er een vraag over België. Vanaf deze zomer mag het hoger onderwijs het dragen van een hoofddoek verbieden. Enkele instellingen hebben dat ook gedaan.  Dit leidde in België tot veel ophef. Bij enkele instellingen is dat na de zomer ingevoerd. “Wij kunnen dat niet accepteren”, vond studentraadslid Stephan Verhulst. “Daarom is er een petitie die zegt dat Nederlandse universiteiten het contact met deze universiteiten moet bevriezen en andere universiteiten waarschuwen dat zij hier ook mee te maken krijgen als ze dit verbod invoeren. Bovendien zou dit in Nederland niet aan de orde mogen komen.”

Het College vab Bestuur was niet voorbereid op deze vraag. Henk Kummeling reageerde met enige terughoudendheid. “Ik vraag me af hoe ver we kunnen gaan met het in de wereld slingeren van statements als het gaat om democratisch gekozen instituties.” Toch kan dit besluit de UU al snel raken, meldde Verhulst. “Stel dat een Utrechtse student op uitwisseling gaat naar een van deze instellingen en niet welkom is vanwege haar hoofddoekje. Wat doen wij dan?”

Het College van Bestuur beloofde hier later op terug te komen.

Tags: belgië | china | hongarije

Advertentie