U-raad wil studenttarieven voor taalcursussen

De Universiteitsraad wil dat studenten ook volgend jaar voor een voordeliger tarief een taalcursus kunnen volgen bij het ‘nieuwe’ James Boswell Instituut. Het college van bestuur is bereid te brainstormen over mogelijke kortingen voor studenten.

De Universiteitsraad moest gisteren een advies uitbrengen over het afstoten van het James Boswell Instituut als onderdeel van de universiteit. Bij het JBI kunnen studenten en medewerkers tegen een voordelig tarief een taal leren of hun kennis bijspijkeren als het gaat om bètavakken. Het JBI maakt echter acht ton verlies en omdat maar een klein percentage van alle cursisten een band met de UU heeft, heeft het CvB besloten het instituut af te stoten.

Instituut Babel heeft inmiddels de taalcursussen overgenomen en Boswell-Bèta de cursussen in exacte vakken. Een groot deel van de medewerkers is overgegaan naar de nieuwe instituten die gewoon nog resideren in het gebouw van het James Boswell Instituut op het terrein van de International Campus. Voor tien medewerkers, van wie drie een tijdelijk contract hebben, dreigt ontslag. Zij worden naar ander werk begeleid.

Het college van bestuur heeft in het kader van de reorganisatie een aantal afspraken gemaakt met de twee nieuwe instituten. Zo wordt onder meer het inkomensverlies van de UU-medewerkers deels gecompenseerd en krijgen de instituten het cursistenbestand en de cursusmaterialen mee. Ook zijn de twee instituten tot 1 september 2015 aangemerkt als preferred supplier van de UU: wie een bètavak wil bijspijkeren of een taalcursus wil volgen, wordt in eerste instantie naar één van de twee instituten verwezen.

Hoge kosten
Het enige echte probleem dat de Universiteitsraad nog ziet in het afstoten van het JBI, zijn de hoogte van de kosten voor taalcursussen die marktconform worden.

Studentlid Wijnand de Leeuw verdiepte zich in de tarieven. “Studenten gaan vaak een taalcursus doen als ze een paar maanden in het buitenland gaan studeren. Eerst kon je voor 60 euro een taalcursus volgen, nu betaal je daar 175 euro voor. Wie drie blokken van de cursus volgt, was 180 euro kwijt en moet daar nu bijna 600 euro voor betalen. Studenten zullen dus minder taalcursussen gaan volgen.”

Dat zou een gevolg kunnen zijn, denkt rector Bert van der Zwaan. “Maar moet de universiteit die rekening willen betalen?”

De Leeuw: “Wel als u wilt dat studenten ook in het buitenland excelleren.”

Van der Zwaan: “Het JBI hoort niet bij de kerntaken onderwijs en onderzoek van de universiteit. Als studenten een cursus willen doen om in het buitenland onderwijs te volgen, is dat een opgave voor de student die niet is af te wentelen op de universiteit.”

De financiële man van het CvB valt hem bij. Hans Amman: “Er gaan tonnen naar het JBI. De UU trekt nu de subsidie er uit, dus is het logisch dat de cursussen duurder worden. Het geld dat we als universiteit besparen op het JBI, kan nu elders voor het onderwijs of onderzoek worden gebruikt.”

De studenten in de U-raad volharden. Paul Graas vindt nog een argument om de cursussen betaalbaarder te houden: “Als studenten geen taalcursus meer gaan doen, kan dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Internationalisering is toch een kernpunt voor het college van bestuur?”

Van der Zwaan: “Dan krijg je het waterbedeffect. Subsidie hangen aan cursussen is geld onttrekken aan het primaire proces. Wij denken dat de gevolgen voor de cursisten niet groot zijn. Wij kiezen er voor het geld terug te brengen naar het primaire proces.”

Wijnand de Leeuw: “Kan er geen subsidie komen voor studenten?” Studentlid Lennart van Doremalen: “Of kan de universiteit bijvoorbeeld niet een regeling treffen voor studenten die het financieel moeilijk hebben?”

De rector: “Het is een lastige toezegging als die zo open wordt geformuleerd. Over hoeveel studenten hebben we het dan?”

U-raadslid Frans Pieter Sprik stelt voor om in de commissie Onderwijs & Onderzoek met elkaar van gedachten te wisselen over subsidies voor studenten die een studiegerelateerde cursus willen volgen. “Een discussie die los staat van het JBI. En als er een spectaculaire daling komt van exchangestudenten dan neem ik aan dat de U-raad dat te horen krijgt van het college.”

De rector stemt in met het voorstel van Sprik. De U-raad geeft vervolgens een positief advies over het afstoten van het James Boswell Instituut per 1 januari 2013.

Advertentie