Een foto die deze week verscheen op de Facebook-pagina Utrechters Be Like.

U-raad zwengelt discussie weer aan: mogen hbo-studenten in de UB?

Body: 

Geef in tentamenperioden alleen UU’ers toegang tot de UB. Dat opperen de studentleden van de universiteitsraad in een reactie op de extreme drukte in de UB.

Geef in tentamenperioden alleen UU’ers toegang tot de UB. Dat opperen de studentleden van de universiteitsraad in een reactie op de extreme drukte in de UB.

De behoefte aan studiewerkplekken is in deze tentamenperiode groot onder Utrechtse studenten. Heel groot. Afgelopen weekend moest de UB op beide locaties de deuren sluiten voor nieuwe bezoekers. Dat gebeurde nog nooit.

Door de extreme drukte in de bibliotheken wordt een oude discussie van stal gehaald. De discussie of scholieren en studenten van andere instellingen (zoals die van de HU) wel in de UB mogen studeren. Zij houden immers de plekken van UU’ers bezet, in een gebouw van de UU nog wel.

“Het huidige probleem is dat een deel van de werkplekken onvindbaar is, danwel worden deze plekken bezet door anderen dan studenten of medewerkers van de universiteit”, schrijven (pdf) de studentleden van de universiteitsraad deze week aan het universiteitsbestuur.

De studenten vinden het “een zeer verontrustende gang van zaken”, dat de UB afgelopen weekend nieuwe bezoekers moest weren, en vragen het universiteitsbestuur dit probleem te erkennen, en na te denken over oplossingen.

De U-raadstudenten doen zelf drie suggesties. Eén: “De vindbaarheid van de werkplekken zou kunnen worden verbeterd door de website studyspot.uu.nl.”

Twee: “Daarnaast zou een oplossing gezocht kunnen worden voor het bezet houden van plekken.” Oud-universiteitsraadslid Lennart van Doremalen heeft vorig jaar al wat ideeën geopperd om dit probleem aan te pakken.

Drie: “Ook zou nagedacht kunnen worden over de mogelijkheid tijdens tentamenperiodes alleen studenten en medewerkers toe te laten in de bibliotheek.”

U-raadslid Chanine Drijver in een telefonische toelichting: "Ons voorstel betreft alleen de tentamenperiodes, dan is het druk in de UB. Als er buiten de tentamenweken ruimte is voor andere studenten, dan moeten we die ruimte ook geven.” 

Het universiteitsbestuur toonde zich eerder niet ontvankelijk voor de suggesties om studenten van andere instellingen te weren. Het universiteitsbestuur zei in een U-raadsvergadering medio 2013 (pdf) graag “de huidige goede band met de HU” te willen behouden. 

Aanstaande zondag kunnen studenten overigens ook leren voor hun tentamens in de onderwijszalen van Drift 25. Met de openstelling hoopt de UU de drukte enigszins te kunnen op te vangen.

Wat vinden jullie? Moet de UB studenten “van buiten” weren? Laat het weten in de comments.

Facebook Twitter Whatsapp Mail