UB gaat jaargangen Ublad digitaliseren

De Utrechtse universiteitsbibliotheek gaat alle oude jaargangen van het Ublad vanaf 1969 digitaliseren en daarmee toegankelijk maken op internet. Een subsidie van het KF Heinfonds maakt dit mogelijk.

De eerste editie van het onafhankelijke universiteitsblad verscheen op 5 september 1969 onder de titel Utrechtse universitaire reflexen. Het laatste officiële papieren nummer van het Ublad kwam uit op 17 december 2009. In 2010 ging het Ublad digitaal verder onder de naam Digitaal Universiteitsblad (DUB). In april 2010 ging de site van DUB live.

De jaargangen van het Ublad zijn gebundeld en staan op de redactie van DUB en in het depot van de Universiteitsbibliotheek. Hierdoor is het werk nauwelijks toegankelijk voor derden. Mensen moeten naar de redactie of naar de UB komen en een aanvraag indienen om de oude edities in te zien.

Met de 9800 euro subsidie van het KF Heinfonds kunnen de papieren jaargangen op internet bekeken worden door alle studenten, onderzoekers, geïnteresseerde alumni en Utrechters. De Utrechtse universiteitsbibliotheek heeft de unieke mogelijkheid om zelf jaargangen te scannen. Zij werken nu aan grote projecten waarbij proefschriften of boeken digitaal worden opgeslagen. Maar daarnaast heeft de UB de ruimte om te werken aan het digitaliseren van uitgaven die zij van belangrijke historische en culturele waarde vinden. Het Ublad valt onder deze categorie. Het streven is het project in 2017 af te ronden. 

De artikelen in de veertig jaargangen geven een tijdsbeeld van het universitaire- en studentenleven. Ze geven de democratiseringsgolf in de jaren 70 weer, de ontwikkeling van de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek, de verhuizing van faculteiten in de binnenstad en De Uithof, de betrokkenheid van studenten bij maatschappelijke ontwikkelingen, de culturele groei in de stad en het verenigingsleven van zowel studenten- als studieverenigingen.

Soms gaat het om controversiële verhalen, zoals de discussie over de dienstwagen van de collegevoorzitter of het protest tegen de apartheid op de universiteit; soms zijn het portretten van jubilerende opleidingen, diepgaande interviews met wetenschappers of reportages van bijzondere studentenactiviteiten.

Om bekendheid te geven aan de mogelijkheid het archief te raadplegen, bereidt DUB een expositie voor om de geschiedenis tastbaar te maken. Deze expositie zal plaatsvinden in de UB om de samenwerking tussen de beide partijen te benadrukken.

Naast dit project van DUB, ondersteunt het KF Heinfonds ook nog zeven andere projecten van de UU. De Universiteitsbibliotheek is zelf initiatiefnemer van het project ‘Zet Nederland op de kaart’ waarbij oude landkaarten voor het onderwijs gedigitaliseerd worden. Het Universiteitsmuseum krijgt geld voor een permanente expositie over schimmels, Studium Generale gaat aan de slag met de Utrecht Science Club waarbij 15 wetenschappers klaargestoomd worden om op te treden op culturele festivals en het Wetenschapsknooppunt begint met een Wijsneus Festival - een wetenschapsfestival voor 6- tot 14-jarigen.

Daarnaast is er geld voor Biologie voor een bijenstal in de Botanische Tuinen voor een praktische cursus imkeren en krijgt Geschiedenis subsidie voor het project over het kasboekje van Nederland waarbij mensen gevraagd wordt hun financiële gegevens van de vorige eeuw ter beschikking te stellen. Hiermee willen de onderzoekers een beeld schetsen hoe Nederlanders in de twintigste eeuw met hun geld omgingen. De studenten van Enactus krijgen ondersteuning bij de verzelfstandiging van het project KlikStart waarin studenten computercursussen organiseren voor ouderen.

Tags: ublad | ict

Advertentie