UB tevreden over extra bezoek zondagavond en feestdagen

Body: 

Op zondagavond in de bieb studeren? Of op Eerste Paasdag? Klaarblijkelijk is er behoefte aan. De Utrechtse Universiteitsbibliotheek was dit jaar voor het eerst open op zondagavonden en op feestdagen. Het leverde 50.000 extra bezoeken op.

Op zondagavond in de bieb studeren? Of op Eerste Paasdag? Klaarblijkelijk is er behoefte aan. De Utrechtse Universiteitsbibliotheek was dit jaar voor het eerst open op zondagavonden en op feestdagen. Het leverde 50.000 extra bezoeken op.

De twee vestigingen van de UB, in De Uithof en in de binnenstad, waren in 2013 vrijwel het hele jaar open. De deuren waren alleen enkele weekeinden in de zomervakantie gesloten.

De openingstijden op zondagavond werden vorig jaar verruimd. De bibliotheken gingen pas om half 11 in plaats van 6 uur dicht. In die extra uren telden de UB-vestigingen over heel 2013 18.000 bezoeken. Onduidelijk is om hoeveel studenten en medewerkers het precies gaat. Bezoekers die de bieb verlaten en weer terugkeren worden door de sensoren bij de ingang twee keer geregistreerd.

De UB-vestigingen waren in 2013 ook voor het eerst open op alle feestdagen. Het bezoek op die dagen bedroeg 32.000. De bibliotheek verstrekt geen gegevens over de precieze aanloop op de verschillende dagen, maar zegt tevreden te zijn. Ook volgend jaar zijn de vestigingen op feestdagen en op zondagavonden open.

In totaal waren er vorig jaar meer dan anderhalf miljoen bezoeken. De binnenstadsvestiging van de UB nam daarbij bijna 900.000 bezoeken voor haar rekening. De UB Uithof telde iets meer dan 650.000 bezoeken. Volgens de UB komt deze verhouding ongeveer overeen met de verhouding tussen het aantal werkplekken in de twee vestigingen. De bedoeling is het aantal werkplekken in De Uithof de komende jaren uit te breiden.

In vergelijking met 2012 nam het aantal bezoeken aan de UB’s met meer dan 193.000 toe. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat de vernieuwde UB Binnenstad pas halverwege 2012 werd geopend.

Facebook Twitter Whatsapp Mail