UGlobe moet zichtbaarheid binnenstadscampus UU vergroten

De faculteiten Geesteswetenschappen en Rebo lanceren op 1 januari het Utrecht Centre for Global Challenges. ‘UGlobe’ wordt het uithangbord voor het onderwijs en onderzoek van de binnenstad. Het richt zich op mensenrechten, veiligheid, economie en duurzaamheid. Het universiteitsbestuur steekt 3,7 miljoen euro in UGlobe.

Met het Utrecht Centre for Global Challenges, kortweg UGlobe, wordt het onderwijs en onderzoek van de campus onder de Dom beter in de etalage gezet. Het laat zien welke expertise de centrumfaculteiten in huis hebben, zegt decaan Annetje Ottow van Recht, Economie, Bestuur & Organisatie tijdens de afgelopen faculteitsraad.

Onderzoek
In UGlobe worden wereldproblemen bestudeerd langs de lijnen van mensenrechten, conflict & veiligheid, ethiek & economie en duurzaamheid. Het onderzoek valt onder de Strategische Thema’s Instituties en Duurzaamheid en wil een brug slaan tussen beide thema’s.

Bekende onderzoekers Antoine Buyse, Marcus Düwell, Beatrice de Graaf, Cedric Ryngaert, Sybe de Vries en Jan Luiten van Zanden geven UGlobe een gezicht. Het instituut zelf krijgt twee nieuwe leerstoelen waarvan de hoogleraren jong talent gaan zoeken om het onderzoek verder te versterken. Hoewel het instituut van de twee faculteiten in de binnenstad is, is het een “open organisatie”, zegt Ottow, waar ook onderzoekers van De Uithof zich bij kunnen aansluiten.

Als het gaat om valoriseren wil UGlobe de link met de maatschappij verankeren door te gaan samenwerken met de gemeente Utrecht, het College voor de Rechten van de Mens, het instituut voor oorlogsstudies NIOD, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Bank en Leru Universiteiten waarvan rector Bert van der Zwaan van de UU net verkozen is tot voorzitter.

Onderwijs
Naast onderzoek wordt ook een deel van het onderwijs geïntegreerd in UGlobe. Het masteronderwijs van het Utrecht Centre for International Studies wordt op den duur ondergebracht in UGlobe en het bacheloronderwijs wordt verzorgd door de nieuwe Engelstalige interdisciplinaire bachelor PPE, Philosophy, Politics & Economics. Deze selectieve bacheloropleiding laat elk jaar slechts 75 studenten toe die een hoger dan regulier collegegeld moeten gaan betalen. Er zullen daarnaast ook nieuwe mastertracks, minoren en een masterclass komen.

De bedoeling is dat UGlobe een eigen gebouw krijgt in de binnenstad voor onderzoek, onderwijs en het organiseren van publieksactiviteiten en extracurriculaire activiteiten zoals lezingen.

Concurrentie
Behalve dat UGlobe de zichtbaarheid van het Utrechtse onderzoek ten opzichte van De Uithof moet versterken, moet het ook de concurrentie van de faculteit Governance & Global Affairs op de Haagse campus van de Universiteit Leiden het hoofd bieden. Op deze jonge campus wordt onderwijs gegeven en onderzoek gedaan op ongeveer dezelfde terreinen als het Utrechtse onderzoek in de binnenstad. Internationaal gezien, moet UGlobe zich kunnen meten met de universiteiten van Leuven en Oxford.

Meer geld nodig voor UGlobe en PPE
Het universiteitsbestuur ziet UGlobe en de opleiding PPE als versterkend en onderscheidend voor niet alleen de faculteiten, maar voor de hele universiteit. De ‘binnenstad’ vroeg het college te investeren in UGlobe. Voor een periode van vijf jaar is een bedrag nodig van 4.716.000 euro.

Het College van Bestuur geeft 3.715.000 euro dat afkomstig is uit het zogeheten Talentenfonds. Voor PPE trekt het CvB bijna 1,5 miljoen euro. Beide bedragen zijn in totaal een miljoen euro lager dan het bedrag waar de faculteiten pm hebben gevraagd.

De faculteitsbesturen vragen hun raden nu elk een half miljoen extra uit te trekken voor UGlobe en PPE. De Rebo-raad wilde hier in november nog geen antwoord op geven, omdat de raad van Geesteswetenschappen pas in december over UGlobe en PPE mag beslissen. Beide raden trekken nu samen op en hebben een brief met vragen naar de besturen gestuurd. Beide raden zullen in december de besturen antwoorden.  

Op 5 december wordt UGlobe gepresenteerd aan de universitaire gemeenschap. Op 1 januari aan de wereld.

Advertentie