Minderjarigen kregen tijdens de introductie een wit polsbandje om te voorkomen dat zij drank konden bestellen en nuttigen.

UIT verwijderde circa 50 minderjarige drinkers

Body: 

De organisatoren van de Utrechtse Introductie Tijd traden vorige maand streng op tegen minderjarige drinkers. Naar schatting 50 UITlopers moesten de introductie voortijdig beëindigen.

De organisatoren van de Utrechtse Introductie Tijd traden vorige maand streng op tegen minderjarige drinkers. Naar schatting 50 UITlopers moesten de introductie voortijdig beëindigen.

Minderjarigen moesten als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving dit jaar nuchter blijven tijdens de introductie. Althans, dat was de bedoeling achter de nieuwe polsbandjes die de organisatie van de Utrechtse Introductie Tijd introduceerde. Deelnemers van 17 of jonger kregen een wit polsbandje om te voorkomen dat ze alcohol konden bestellen.

Veel minderjarige feuten konden de verleiding tijdens de introductie toch niet weerstaan en dronken wél bier, blijkt nu. Afgelopen vrijdag liet de Introductie Commissie Utrecht (ICU), die de UIT organiseert, in Spits weten dan circa 50 minderjarigen betrapt zijn op het drinken van alcohol. Zij kregen de drank waarschijnlijk van meerderjarige deelnemers, die wel alchohol konden bestellen. Bij deze minderjarige UITlopers werd het polsbandje doorgeknipt, waardoor ze de introductie niet konden voortzetten.

“Vooral aan het eind van de introductieweek hebben we veel minderjarigen betrapt”, vertelt ICU-bestuurslid Vivien Bonke aan DUB. “In het begin van de week waren ze misschien nog voorzichtig, aan het eind namen ze meer risico. Toen was het minder erg om je bandje kwijt te raken omdat de week toch bijna voorbij was."

De alchoholdrinkende minderjarigen werden betrapt tijdens de feesten in de witte partytent op het terrein van University College Utrecht (UCU). Daar liepen twee controleurs van de ICU-organisatie rond om te kijken of er door deelnemers met witte polsbandjes werd gedronken, en om zonodig polsbandjes door te knippen.

Horecagelegenheden riskeren sinds 1 januari van dit jaar een boete als zij alcoholhoudende dranken serveren aan minderjarigen. De gemeente Utrecht heeft gemeenteambtenaren die dit controleren. Voor zover het ICU bekend zijn er tijdens de introductie geen boetes uitgedeeld aan studentenverenigingen.

Sommige studentenverenigingen nemen sinds dit jaar geen minderjarigen meer aan als lid. Andere verenigingen werken met polsbandjes of hangen de foto’s van minderjarige leden achter de bar. Ook moeten minderjarige leden soms een contract ondertekenen waarin ze beloven op de vereniging geen alcohol te drinken.

Facebook Twitter Whatsapp Mail