Uitstel bsa mogelijk voor studenten die meer dan één vak hebben gehaald

De lat ligt dit jaar wat lager Wikimedia / Anefo

Eerder was al duidelijk dat studenten die “door het coronavirus” in de problemen zouden komen met het halen van de norm voor het bindend studieadvies een “aangehouden advies” zouden krijgen. Op dat moment was nog niet duidelijk hoe precies zou worden bepaald wie er door de huidige crisissituatie in gebreke bleef en wie de crisis niet zou mogen aanvoeren als excuus.

Die duidelijkheid kwam vrijdag. Wie minimaal 45 studiepunten haalt, krijg gewoon een positief advies. Wie meer dan 7,5, maar minder dan 45 studiepunten heeft gehaald, krijgt een aangehouden advies. Dat betekent dat je aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 studiepunten moet hebben gehaald, waarvan minimaal 45 punten aan eerstejaarsvakken.

Wie 7,5 studiepunten of minder hebben gehaald, moet met zijn opleiding stoppen. Heel groot zal die groep overigens niet zijn. Veel studenten met weinig studiepunten stoppen voor februari, zodat ze recht hebben op teruggaaf van collegegeld en eventueel in een volgend academisch jaar opnieuw kunnen beginnen met dezelfde studie aan dezelfde universiteit.

De studentenbonden maakten zich deze week kwaad over de terughoudende opstelling van universiteiten. Volgens de bonden was afgesproken dat álle eerstejaars studenten uitstel zouden kunnen krijgen voor hun bsa.

*In een eerdere versie van dit artikel stond dat ook het halen van één vak van 7,5 studiepunt volstond voor een aangehouden advies. Dit is niet juist. Studenten moeten méér dan 7,5 studiepunten behalen. 

Tags: coronavirus | bsa

Advertentie