Umc’s publiceren steeds meer

Foto: Flickr

Een umc is een academisch ziekenhuis en een medische faculteit in een. Umc's worden steeds belangrijker als onderzoeksinstituut, valt op te maken uit een factsheet van het Rathenau Instituut.

Publicaties
Het aantal wetenschappelijke publicaties van de umc’s groeide tussen 2009 en 2019 met 53 procent naar bijna 18.000. Ter vergelijking: de universiteiten publiceerden in 2019 gezamenlijk bijna 26.000 artikelen en de niet-academische ziekenhuizen ruim 4000.

De kwaliteit van het onderzoek van de umc’s is volgens het Rathenau “zeer hoog”: de stukken worden in vergelijking met andere publicaties in hetzelfde onderzoeksveld vaak geciteerd. Deze ‘citatie-impact score’ van Nederlandse umc’s ligt ruim boven het wereldgemiddelde, ook al daalde de score tussen 2015 en 2019 licht.

De umc’s konden steeds meer geld bijschrijven voor onderzoek en onderwijs: de financiering vanuit de overheid steeg van 1,8 miljard euro in 2015 naar 2 miljard euro in 2020.

Minder zorg
Tussen 2012 en 2020 zijn umc’s steeds minder zorg gaan verlenen. De klinische opnames daalden met 24 procent en de (eerste) poliklinische bezoeken met 41 procent. Dat kan volgens het Rathenau Instituut komen doordat de umc’s de niet-complexe zorg vaker verplaatsen naar algemene ziekenhuizen.

Advertentie