Universiteit blijft in het Van Unnikgebouw

Foto DUB

Binnen zes tot acht jaar moeten er weer studenten en UU-medewerkers rondlopen in het Van Unnikgebouw. Dat heeft het universiteitsbestuur deze week bekendgemaakt (link intranet).

Volgens collegevoorzitter Anton Pijpers wordt daarmee “een markant landmark in het hart van de campus” voor de Universiteit Utrecht behouden. “De afgelopen periode is bekeken wat beter is: herontwikkeling van het Van Unnik, of sloop om daarna nieuwbouw te plegen. Het blijkt duurzamer én goedkoper om te herontwikkelen. Het kost bovendien minder tijd dan sloop en nieuwbouw.”

Duurzaamheids- en kostenaspecten werden onlangs ook genoemd als redenen om te onderzoeken of die andere sleetse Uithof-reus, het Kruytgebouw, in gebruik kan blijven. Uitsluitsel over dat gebouw is er nog niet.

Welke universitaire onderdelen en studenten straks hun intrek gaan nemen in het vernieuwde Van Unnik  is nog onbekend. De besluitvorming daarover is onder meer afhankelijk van het strategisch huisvestingsplan dat begin volgend jaar moet worden vastgesteld.

Verlaten
Het besluit om het Van Unnikgebouw op te knappen komt toch enigszins als een verrassing. Het gebouw werd in de afgelopen jaren verlaten door de faculteit Geowetenschappen en staat sinds dit voorjaar zo goed als leeg. Het gebouw voldeed na vijftig jaar niet meer aan de eisen die gesteld worden aan universitaire panden. Vanwege de slechte staat van de gevel is het gebouw bovendien al jaren gehuld in een groen net.

Op DUB zei collegevoorzitter Anton Pijpers twee jaar terug nog dat herontwikkeling van het Van Unnikgebouw hem “weinig kansrijk” leek, gezien de grote omvang van de asbestproblematiek. Hij zag liever een nieuw beeldbepalend gebouw verrijzen. Ook omdat hij graag een levendig hart van de campus wil ontwikkelen met meer ruimte voor winkels, horeca en woningen, zoals dat werd vastgelegd in het ambitiedocument (pdf) dat hij begin dit jaar namens alle instellingen en bedrijven in het Utrecht Science Park presenteerde.

Vorig jaar bleek echter dat sloop of verkoop minder vanzelfsprekend was geworden: er lagen toen drie scenario’s op tafel. Eén daarvan was om het Van Unnik weer zelf te gaan gebruiken. En daarvoor is nu dus gekozen. Volgens de directie Vastgoed & Campus heeft nieuw onderzoek naar het betonnen skelet en proefsaneringen van het asbest en de gevel laten zien dat het toch mogelijk is om het gebouw te renoveren. Het gebouw zal compleet worden gestript en vervolgens weer worden opgebouwd.

De wens om meer levendigheid in het centrum van de campus tot stand te brengen, blijft overeind. Daarom zal het onderwijs op de onderste verdiepingen plaatsvinden. De bedoeling is ook om andere voorzieningen een plek te bieden, maar daarvoor is de universiteit ook afhankelijk van de omgevingsvisie die gemeente nog moet opstellen.

Hoogbouw
De renovatieplannen hebben overigens alleen betrekking op de hoogbouw van het Van Unnikgebouw. De sloop van de laagbouw zal begin volgend jaar van start gaan. Voor café The Basket aan de voet van het gebouw geldt dat dat zo lang als mogelijk in bedrijf blijft op de huidige plek. Hoe lang dat is, hangt af van de start van de werkzaamheden aan de gevel. In de komende maanden moet duidelijk worden wanneer dat in de planning aan de orde is en of The Basket elders in De Uithof onderdak krijgt.

Voor het KinderKennisCentrum onder het Van Unnikgebouw hebben de plannen geen gevolgen meer. Het centrum vertrekt eind dit jaar uit de ruimten aldaar.

Advertentie