Universiteit helpt vleermuizen aan nieuwe vliegroute bij kappen populieren

Body: 

Binnenkort worden 145 populieren gekapt in het gebied rond de faculteit Diergeneeskunde. Dat past binnen een groot project van landschapsvernieuwing. De universiteit probeert de maatregelen zo draaglijk mogelijk te maken voor de beschermde dieren van De Uithof.

Binnenkort worden 145 populieren gekapt in het gebied rond de faculteit Diergeneeskunde. Dat past binnen een groot project van landschapsvernieuwing. De universiteit probeert de maatregelen zo draaglijk mogelijk te maken voor de beschermde dieren van De Uithof.

Vleermuizen zijn beschermde dieren en zij huizen in het Bestuursgebouw en het Androclusgebouw. Dat betekent dat de universiteit wettelijk verplicht is bij elke verandering in de omgeving rekening moet houden met de gevolgen voor deze dieren. Dat geldt ook voor andere beschermde dieren, zoals de buizerd en de ringslang.

Zo´n verandering van de leefomgeving is de geplande kap van 145 populieren. Dat kappen is nodig om het landschap beter met de Kromme Rijn te verbinden. De bomen zijn het oriëntatiepunt voor de vleermuizen bij hun zoektocht naar voedsel, zo legde de ecoloog Rosalie Heins uit tijdens een informatielunch bij de faculteit Diergeneeskunde. “Door de kap te faseren, helpen we de vleermuizen geleidelijk aan een andere route voor hun voedsel te vinden.”

De niet beschermde dieren, zoals de kauw of de kraai die in de populieren nesten bouwen, kunnen niet rekenen op zo’n exclusieve behandeling. “Maar we wachten met kappen wel tot na het broedseizoen. In die zin mogen de vogels er geen hinder van ondervinden”, legt de ecoloog uit.

Het kappen van 145 bomen klinkt vrij dramatisch. Het gebied zal er behoorlijk leeg uitzien. Maar volgens projectleider Merel Rinkel zijn de bomen 50 jaar oud en voor populieren betekent dat ze aan het einde van hun latijn zijn. Er bestaat zelfs gevaar van afbrekende takken of omwaaien bij storm. Bovendien zorgt de universiteit voor compensatie. Er komen houtwallen, dat is een reeks van dicht bijeengeplaatste struiken en bomen. Daarnaast worden er ook nieuwe bomen aangeplant.

Niet alle populieren in dit gebied worden gekapt. Sommige bomen mogen ook echt blijven staan. Leunie van Zwieten van Vastgoed & campus: “Recent moesten we de Yalelaan openbreken om de waterleiding te vervangen. De leiding bleek vergroeid met de wortels van de bomen. Toen is er boomchirurg ingehuurd die bij de werkzaamheden nauwlettend in de gaten hield welke wortels wel en welke niet verwijderd mochten worden.”

De kap van de populieren is maar een klein onderdeel van een groot terreinproject rond Diergeneeskunde waar al enkele jaren aan gewerkt wordt. Er is voor 6,5 kilometer aan wegen opgeknapt, 3 kilometer waterleiding vernieuwd, en 17 kilometer hekwerk aangepast. De weilanden zijn onder handen genomen en momenteel wordt gewerkt aan de entree van het Androclusgebouw dat onder meer een grasveld met picknicktafels krijgt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail