Universiteit investeert 26,5 miljoen in strategische thema's

Het College van Bestuur heeft 26,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vier strategische onderzoekthema’s. Zij krijgen tussen de 5 en 8 miljoen elk en zullen scherp worden afgerekend op de besteding van het geld.

In het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht staan vier strategische onderzoekthema’s die het gezicht van de universiteit moeten gaan bepalen: Life Sciences, Jeugd & Identiteit, Duurzaamheid en Instituties. Deze onderzoeksgebieden moeten binnen Europa op hun vakgebied tot de top 5 gaan behoren.

Om dit te bereiken, krijgen de onderzoeksgroepen extra geld. Ze hebben hiervoor een investeringsaanvraag gedaan. Samen vroegen ze om een investering van 50 miljoen euro. Uiteindelijk was er maar 26,5 miljoen euro beschikbaar.

Het bleek een lastig proces om knopen door te hakken, zegt rector Bert van der Zwaan. Het College van Bestuur liet de plannen beoordelen door een externe reviewcommissie onder leiding van de Utrechtse universiteitshoogleraar en oud KNAW-voorzitter Frits van Oostrom. Zij oordeelden positief over alle plannen van alle vier de thema’s.

Binnen het huidige voorstel krijgt Life Sciences 8 miljoen, Duurzaamheid 7,5 miljoen, Instituties 6 miljoen en Jeugd & Identiteit 5 miljoen euro.

Van der Zwaan: “Wij laten het aan de decanen en de onderzoekers over om zelf keuzes te maken binnen hun plan. Maar we hebben ze gezegd dat ze ook echt keuzes moeten maken. En daar stellen we eisen voor. We gaan elk jaar scherp kijken hoe het geld is besteed en we zorgen in 2015 voor een scherpe review of onderzoeksgroepen voldoende kwaliteit en opbrengsten hebben geleverd.”

Bij de beoordeling zal worden gekeken naar de wetenschappelijke publicaties, naar het binnenhalen van subsidies, naar de valorisatie in de vorm van onderzoek in opdracht en naar de maatschappelijke zichtbaarheid.

Van der Zwaan noemt deze methode om onderzoeksgeld te verdelen, een bijzondere manier om de excellentie te laten zien. “Ze krijgen extra geld, maar zullen dat ook moeten waarmaken. Daarnaast kunnen nieuwe onderzoeksgroepen aangewezen worden als focusgroep. Na de beoordeling van 2015 ligt het veld weer open en kunnen andere groepen in aanmerking komen als strategisch thema.”

Advertentie