Universiteit mag extra geld vragen aan honoursstudenten

De faculteit Rebo krijgt toch de kans een profile fee te heffen voor het Utrecht Law College

Universiteiten en hogescholen mogen van minister Bussemaker gaan experimenteren met een hoger collegegeld voor honourstrajecten. Het Utrecht Law College heeft al een plan op de plank liggen.

De minister heeft vorig jaar prestatieafspraken gemaakt met de universiteiten, onder meer over het aantal studenten in honourstrajecten. Met deze extra programma’s voor de meest gemotiveerde studenten zouden de onderwijsinstellingen ‘excellentie’ bevorderen. 5 procent van de studenten zou hieraan mee moeten doen. Sommige instellingen, zoals de UU, leggen de lat zelfs nog hoger. Zo moet in Utrecht  12 procent van de studenten in een honoursprogramma meedraaien.

De universiteiten gingen ervan uit dat ze voor deze trajecten extra collegegeld zouden mogen vragen, zoals het kabinet had aangekondigd. Dat kreeg de noemer collegegelddifferentiatie. Maar minister Bussemaker besloot dit toch niet in de wet te zetten. Het is nu al moeilijk om studenten voor deze trajecten te interesseren, zei ze tegen de Tweede Kamer. Dat wordt er met verhoogd collegegeld niet makkelijker op.

Daar denken de universiteiten anders over. Studenten zijn best bereid extra te betalen, denken zij. Bovendien zijn de honoursprogramma’s moeilijk te betalen, nu de speciale startsubsidies voor deze programma’s aflopen. De instellingen denken dat ze in de problemen komen en wellicht hun streefcijfers niet kunnen halen.

Minister Bussemaker laat hen daarom “onder strikte voorwaarden in een beperkt aantal gevallen” experimenteren met een collegegeld voor honoursstudenten dat maximaal twee keer het wettelijk collegegeld mag bedragen, wat dus een bedrag van 3670 euro per jaar kan betekenen. Daarmee komt ze ook tegemoet aan een wens van CDA en VVD, die in april nog voorstelden om dit mogelijk te maken.

Deelname aan het experiment zal alleen mogelijk zijn als studenten “indien nodig” een beroep kunnen doen op het profileringsfonds: wie geen geld heeft, moet toch tot het beste onderwijs kunnen worden toegelaten, is de gedachte.

“Met het experiment wil ik in ieder geval onderzoeken of en in hoeverre studenten hun keuze voor een honours track laten beïnvloeden door de verhoging van het collegegeld”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De minister beloofde ook studentenorganisaties ISO en LSVb bij het experiment betrekken.

In Utrecht heeft de faculteit Recht, Economie en Bestuur & Organsatie al een plan op de plank liggen. Volgens dit plan zouden studenten van het Utrecht Law College 500 euro schoolgeld moeten gaan betalen. Rebo noemt dit het profile fee. Decaan Henk Kummeling beloofde destijds het profile fee alleen te voeren als er een soort van beurzenstelsel tegenover staat, zodat ook minder draagkrachtige studenten naar het ULC kunnen. Het plan belandde op de plank toen de minister de collegegelddifferentiatie niet in de wet wilde opnemen.

Advertentie