Universiteit neemt Olympos toch niet over

De Utrechtse studentensport blijft zelfstandig. Het universiteitsbestuur komt terug op een eerder voornemen om het sportcentrum Olympos bij de universiteit onder te brengen.

De stichting Mesa Cosa blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het sportcentrum Olympos in De Uithof. Om de financiële tekorten van de studentensport te dekken, verhoogt de universiteit de bijdrage met 3 ton. Dat staat te lezen in een nota (pdf) die het College van Bestuur vorige week naar de universiteitsraad stuurde.

Eerder dit jaar zei het CvB nog dat de universiteit de exploitatie van het sportcentrum in De Uithof over wilde nemen van Mesa Cosa. De 45 medewerkers zouden in dienst komen van de UU.

De universiteit hamerde op de noodzaak van een sluitende exploitatie van Olympos. Door de studentensport zelf ter hand te nemen, dacht het universiteitsbestuur eenvoudiger de tekorten weg te kunnen werken. Bovendien wilde de universiteit meer invloed uitoefenen op de inhoudelijke koers van het sportcentrum. Olympos zou bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van het Utrechtse Science Park.

De Universiteitsraad reageerde destijds verbaasd. Waarom de sport insourcen en tegelijkertijd andere diensten zoals de catering uitbesteden?, zo vroegen raadsleden zich af.

Op basis van een extern advies komt de universiteit nu terug op het voornemen de sport in eigen huis te halen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het sportcentrum goed functioneert. Behoud van de stichtingsvorm en een verhoging van de universitaire subsidie van 1 miljoen naar 1.3 miljoen is de beste oplossing voor de Utrechtse studentensport, zo is de conclusie.

Om de universiteit en hogeschool toch meer inhoudelijke zeggenschap te geven over de activiteiten van het sportcentrum, nemen vertegenwoordigers van beide instellingen zitting in een nieuw stichtingsbestuur dat dit voorjaar gevormd moet worden. 

In een commissievergadering van de Uraad erkende collegelid Amman dat hij een flinke draai had gemaakt: “Aan de andere kant gaven we als universiteit in verhouding met andere universiteiten weinig uit aan studentensport.”

Raadsleden wilden nog weten of studenten straks minder geld kwijt zijn voor het sporten bij Olympos. Het sportcentrum staat immers niet bekend als goedkoop. Collegelid Amman denkt echter dat een prijsverlaging kan worden uitgesloten.

 

Advertentie