Universiteit nu echt aan de slag met werkdruk

Foto Pixabay

Met het nieuwe werkplan (pdf) voldoet de universiteit aan de cao-afspraak met de vakbonden. Juni vorig jaar werd overeengekomen dat alle universiteiten samen met de lokale bondsvertegenwoordigers een plan zouden opstellen om werkdruk tegen te gaan. Veel universiteiten deden er lang over, maar nu zijn de meeste plannen dan klaar.

In Utrecht vindt meer dan 40 procent van de ondervraagden de werkdruk te hoog (33,2 procent) of zelfs veel te hoog (8,9 procent), zo bleek vorig jaar al uit een medewerkersmonitor. Veelgenoemde oorzaken zijn de combinatie van verschillende taken, de druk om financiering binnen te halen en de druk om te publiceren. Vooral docenten en onderzoekers bij studentrijke faculteiten als Geesteswetenschappen, Rebo en Sociale Wetenschappen vinden de druk onacceptabel.

De universiteit wijst meteen in het begin van het werkplan met een beschuldigende vinger naar Den Haag. De teruglopende financiering per student en afnemende onderzoeksgelden zijn volgens de UU de veroorzakers van veel van de problemen. “Binnen de gegeven context zijn er beperkingen aan de maatregelen die genomen kunnen worden om de werkdruk te verlagen.”

Desalniettemin zegt de UU mogelijkheden te zien om ook zelf iets aan de werkdruk te doen. Het versterken van een cultuur van vertrouwen en het vergroten van de autonomie van medewerkers, waar het strategisch plan de nadruk op legt, moet bijvoorbeeld bijdragen aan een groter werkplezier. De kwaliteiten van leidinggevenden zijn daarbij cruciaal, aldus de universiteit. Daarin wordt nu geïnvesteerd.

In het nieuwe werkplan worden elf meer en minder concrete maatregelen voorgesteld die in de komende jaren tot merkbare resultaten moeten leiden. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van beleid om samenwerking binnen onderzoeksgroepen of afdelingen te bevorderen. Zo moeten er ook indicatoren komen om teamprestaties te belonen. Universitaire onderdelen die taken en verantwoordelijkheden beter willen verdelen, kunnen daarbij coaching krijgen.

Daarnaast moet werkdruk ook beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Leidinggeven zullen het onderwerp op de agenda moeten zetten tijdens beoordelingsgesprekken en teamoverleggen. Als zij niet weten hoe zij dit moeten aanpakken, kan de hulp van de universitaire HR-afdeling worden ingeschakeld.

Bij andere maatregelen gaat het onder meer om het doen van vervolgonderzoek naar oorzaken en oplossingen van werkdruk en het aanbieden van trainingen voor individuele medewerkers. Ook komt er meer aandacht voor tijdelijke docenten. Zij zullen beter worden begeleid bij hun loopbaanplanning.

De bedoeling is voor elk actiepunt een kort project op te zetten. Een overzicht daarvan moet op korte termijn in een bijlage worden toegevoegd aan het werkplan. Begin 2019 moet een eerste evaluatie uitwijzen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Tags: werkdruk | cao

Advertentie