Universiteit overweegt anti-spiekcamera’s bij tentamens

Een ouderwets spiekbriefje of meer innovatieve methoden ... cameratoezicht moet er een einde aan gaan maken. Foto: Hariadhi, (Wikimedia CC-AS 3.0)

Aan de plafonds van de drie tentamenzalen van het Educatorium komen binnenkort mogelijk camera’s te hangen die alle aanwezige studenten continu in beeld houden. De 360 graden camera’s moeten voorkomen dat studenten in de verleiding komen om te spieken of om andere manieren van fraude te plegen.

“Ik denk dat we met zo’n camera een heleboel problemen voor kunnen zijn”, zegt Jan Haarhuis, programmamanager van het ict-stimuleringsprogramma Educate IT. Volgens Haarhuis hebben studenten door allerlei technologische ontwikkelingen een alsmaar groeiend arsenaal aan afkijkmethoden tot hun beschikking. “We willen liever niet dat studenten die ook gaan gebruiken.”

Het dragen van een smartwatch tijdens tentamens werd twee jaar geleden al door de UU verboden. Met zo’n horloge kunnen studenten stiekem aantekeningen meenemen, maar ook foto’s maken van het tentamen om die vervolgens te delen op internet. Haarhuis: “Maar wie zegt dat studenten inmiddels niet gebruik maken van nog innovatievere methoden?”

Haarhuis denkt dat de camera’s surveillanten van dienst kunnen zijn en het aantal conflictsituaties met studenten kunnen beperken. “Als een surveillant iets vreemds opmerkt, kan hij bijvoorbeeld tegen een student zeggen: maak je tentamen rustig af, we gaan straks even naar de beelden kijken.”

Volgens de programmamanager Educate-it is het op dit moment overigens nog niet duidelijk of de camera’s daadwerkelijk gebruikt gaan worden, en zo ja op welke manier. De vraag of de beelden live of achteraf bekeken gaan worden, is volgens hem bijvoorbeeld nog voorbarig.

“Hier moeten natuurlijk hele goede afspraken over gemaakt worden. We willen absoluut voorkomen dat we op welke manier dan ook de privacywetgeving overtreden. Mogelijk moeten er ook zaken worden vastgelegd in de formele universitaire regels voor tentamens. Dat zijn we op dit moment allemaal aan het uitzoeken. Maar als we studenten duidelijk vertellen dát er opnamen worden gemaakt en wat we daar wel en niet meedoen, zie ik geen belemmeringen.”

Haarhuis hoopt dit najaar al een pilot te doen met een camera in één van de drie zalen. Die moet uitwijzen of de camera’s een meerwaarde hebben. De programmamanager sluit niet uit dat met het gebruik van de nieuwe technologie op de langere termijn het aantal surveillanten bij tentamens omlaag kan.

Studenten zelf zullen weinig bezwaren hebben tegen de camera’s, verwacht Haarhuis. “De meeste studenten willen niet dat andere studenten met spieken of fraude eenzelfde cijfer halen als waar zij heel hard voor hebben moeten werken.”

Advertentie