Universiteit steekt 6 ton extra in studentensport

De UU verhoogt de bijdrage aan de Utrechtse studentensport de komende twee jaar met 300.000 euro, de Hogeschool Utrecht maakt de helft van dat bedrag over. Met de extra middelen moet sportcentrum Olympos gered worden.

Het Utrechtse studentensportcentrum verkeert al jaren in zwaar weer. In 2013 schroefde de universiteit de jaarlijkse investering al eens met 3 ton op tot 1.3 miljoen. Maar dit bleek de afgelopen jaren niet voldoende. Ondanks de succesvolle invoering van de Olympas en een groeiend aantal sportende studenten en medewerkers is er nog steeds sprake van een jaarlijks tekort van zo’n 250.000 euro.

In een nota (pdf) aan de universiteitsraad kondigt het universiteitsbestuur een tijdelijke verhoging van de subsidie aan. In de komende twee jaar betaalt de UU drie ton extra. De Hogeschool Utrecht heeft twee keer 150.000 euro toegezegd. Daarbij dient aangetekend te worden dat de hogeschool onlangs nog besloot de structurele financiering met een ton te verminderen.

De nota stelt desalniettemin dat beide colleges van bestuur veel waarde hechten aan de studentensport. Die zou een belangrijke bijdrage leveren aan een actief en sociaal studentenleven in Utrecht. Sportcentrum Olympos krijgt volgens de universiteit en hogeschool nu de tijd om tot een financieel gezonde exploitatie te komen.

De universiteit en hogeschool vinden overigens dat de studentensport niet alleen een verantwoordelijkheid is van de twee onderwijsinstellingen. De gemeente zou het maatschappelijk belang van de studentensport eveneens moeten waarderen, vinden zij. De komende periode zullen er gesprekken plaatsvinden met het stadsbestuur over mogelijke steun.

Daarnaast dringen het universiteitsbestuur aan op “solidariteit” van de studentensportverenigingen. Deze opmerking lijkt bedoeld voor de watersportverenigingen die dit jaar weigerden de verplichte Olympas aan te schaffen omdat hun leden daar te weinig voor zouden terugkrijgen.

Studenten van de universiteitsraad laten weten opgelucht te zijn dat Olympos voorlopig uit de brand is geholpen. Aan de andere kant is er teleurstelling omdat er alleen de komende twee jaar extra geld komt. Er is nog geen zicht op een duurzame oplossing. Eind vorig jaar stelde de raad zelf een regeling voor waarbij de universitaire subsidie per sporter moest worden verstrekt, en dus niet als totaalsom (pdf).

Advertentie