Universiteit Utrecht stopt met master Amerikanistiek

Amerikanistiek ontbreekt net als de huidige eenjarige masters Middeleeuwen en Rennaissance Studies en Wijsbegeerte op een lijst van 28 masterprogramma’s waarmee de faculteit Geesteswetenschappen vanaf 2016 verder wil. Dat hebben studenten en medewerkers donderdag in een nieuwsbrief kunnen lezen.

Het schrappen van de opleidingen is het gevolg van de beslissing van het universiteitsbestuur om de Utrechtse masters op de schop te nemen. De UU wil met een vernieuwd aanbod van aantrekkelijkere opleidingen meer masterstudenten trekken. Naar verwachting in mei besluit de universiteit of de vernieuwde masters van Geesteswetenschappen voldoen aan de voorwaarden.

Dat de master American Studies uit Utrecht verdwijnt, is opmerkelijk. De opleiding trekt elk jaar meer dan twintig studenten. Dat aantal heeft Geesteswetenschappen als minimuminstroom vastgesteld voor de nieuwe eenjarige masters. Toch kiest het departement Geschiedenis ervoor met de studie te stoppen. Amerikanistiek past niet in het op Europa georiënteerde onderzoeksprofiel van de Utrechtse historici en wordt ook in Groningen, Leiden, Amsterdam en Nijmegen aangeboden.

Onderzocht wordt in hoeverre vakken op het gebied van Amerikanistiek ondergebracht kunnen worden in andere masters. 

De eenjarige masters Middeleeuwen en Rennaissance Studies en Wijsbegeerte verdwijnen ook. Deze opleidingen kenden een lage instroom. Studenten die toch deze onderwerpen willen bestuderen kunnen proberen een plek te bemachtigen in de tweejarige researchmasters Ancient, Medieval and Rennaissance Studies of Philosophy. Filosofiestudenten hebben daarnaast nog de mogelijkheid om te kiezen voor de eenjarige master Applied Ethics, die de meer toegepaste kant van filosofie als thema heeft.

Aankomend studiejaar (2015/2016) zullen de geschrapte programma’s voor het laatst worden aangeboden in Utrecht. Studenten die dan met een van de drie opleidingen beginnen, krijgen tot 31 augustus 2018 de tijd om hun studie af te ronden. Ook de minor en de hoofdrichting Amerikanistiek waarvoor bachelorstudenten kunnen kiezen, komen na volgend studiejaar te vervallen. Medewerkers die verbonden zijn aan masters die stoppen hoeven overigens niet te vrezen voor hun baan; ze worden elders in het onderwijs ingezet.

Geesteswetenschappen start met één nieuwe opleiding: een tweejarige master Religious Studies. De faculteit heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de religiewetenschappen en hoopt deze discipline in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam te kunnen versterken. Hetzelfde geldt voor de vernieuwde tweejarige master van Nederlands.

De een- en tweejarige masters muziekwetenschappen en de tweejarige master kunstgeschiedenis zijn nog niet aangemeld bij het College van Bestuur. Het universiteitsbestuur heeft uitstel verleend voor de certificering van de genoemde opleidingen. De faculteit wil graag door met deze kleine en kwalitatief hoogwaardige opleidingen, maar onderzoekt nog in hoeverre samenwerking met de UvA mogelijk is. De eenjarige master Kunstgeschiedenis staat wel gewoon op de lijst die bij het universiteitsbestuur is ingediend.

De faculteit Geesteswetenschappen stelt vast dat de Utrechtse alfa-masteropleidingen nu al relatief succesvol zijn in het werven van studenten van andere universiteiten. Minder goed doen ze het bij de eigen studenten: die kiezen na een bachelor vaak voor een studie elders of stoppen al dan niet tijdelijk met studeren. Ook internationale studenten weten de weg naar Utrecht nog niet voldoende te vinden.

De vernieuwde masters moeten onder meer beter aansluiten op de arbeidsmarkt en een internationaler karakter krijgen (pdf). Daarnaast wil de faculteit door middel van beter gestructureerde programma’s en meer individuele begeleiding van studenten korte metten maken met de lage rendementen bij verschillende masters. Die zouden funest zijn voor het communitygevoel onder studenten. Het Geesteswetenschappenbestuur wil dat straks minimaal 80 procent van alle studenten nominaal afstudeert. Op dit moment slaagt slechts 40 tot 50 van de studenten daar in.

Advertentie