Universiteit Utrecht verkiest vredesvlag boven Oekraïense kleuren

Vredesvlag bij het Academiegebouw tijdens de Dies. Foto DUB

“Met de vlaggen laten we zien dat we ons bewust zijn van de vreselijke situatie in Oekraïne. Onze rector Henk Kummeling zal daar tijdens zijn dies speech ook aandacht aan schenken”, zegt Maarten Post, de woordvoerder van het College van Bestuur.

De UU heeft bewust gekozen voor een vredesvlag en niet voor de blauw-gele Oekraïense vlag. Post: “We zijn geschokt door de Russische inval, en moeten 100 procent solidair zijn met studenten en medewerkers uit Oekraïne. Tegelijk willen we laten zien dat we ons ervan bewust zijn dat er nog meer conflictgebieden in de wereld zijn. En dat we ons moeten bekommeren om iedereen die slachtoffer is van oorlog in academische gemeenschappen. We steunen ook de studenten en medewerkers uit Rusland die zich met gevaar voor lijf en leden uitspreken tegen de agressie.”

Hulp voor Oekraïense en Russische studenten en medewerkers
Naast de vredesvlaggen als teken van solidariteit, kijkt de UU ook hoe ze er voor de Oekraïense en (Wit-)Russische studenten en medewerkers in Utrecht kunnen zijn. Die ondersteuning kan psychologische hulp zijn, bemiddeling voor verblijfsvergunningen of visa, maar ook geldelijke ondersteuning voor wie in financiële nood komt. Het College van Bestuur heeft hier extra geld, zo rond de 300.000 euro, voor gereserveerd binnen het bestaande profileringsfonds. Voor Russische studenten is steun vanuit dit universitaire noodfonds een lening. Deze groep kan tijdelijk niet bij zijn geld. Voor Oekraïense mensen betreft het een gift. Post: “Als zij steun nodig hebben, is dat bijvoorbeeld omdat het thuisfront huis en haard heeft moeten verlaten.”

Dat staat los van de crowdfundingactie die het Universiteitsfonds is gestart. Steun vanuit dit fonds is altijd een gift. De crowdfunding is speciaal voor studenten uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland die in acute nood zijn geraakt.

In maart is er geen inning gedaan voor het collegegeld. Deze is uitgesteld. Maar het is nog onduidelijk of het collegegeld voor dit jaar voor deze groep zal worden verlaagd, en zo ja vanaf wanneer dat dan zou zijn en voor wie. Dit is een landelijk onderwerp van gesprek. Zodra dat bekend is, zal de UU de landelijke lijn gaan volgen.

In samenwerking met andere universiteiten wordt er gekeken naar welke mogelijkheden tot hulp er nog meer zijn. De UU heeft, ook mede door de onzekere situatie nog niet overal een antwoord op, maar werkt daar wel hard aan. Post: "We proberen zoveel mogelijk problemen weg te nemen en te bemiddelen waar wij dat kunnen."

Advertentie