Universiteiten grijpen nog niet naar het mondkapje

Foto: Pixabay

De mondkapjes blijven de gemoederen bezighouden. Gisteravond kondigde het kabinet nieuwe, strengere maatregelen af om het coronavirus in te dammen. Burgemeester Halsema van Amsterdam ging daarin verder dan premier Rutte en minister De Jonge. Ze adviseert iedereen in haar gemeente dringend om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Maar universiteiten zijn geen publieke binnenruimtes. Dus mogen studenten en medewerkers hun mondkapjes voorlopig in hun tas laten, redeneren de universiteiten. Daar zijn wel uitzonderingen op. Zo dragen docenten en studenten bij de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde in de dierklinieken van Gezelschapsdieren en Paard een mondkapje als er niet gewerkt kan worden op anderhalve meter.

Deurbeleid

In een update van hun beleid schrijft de VSNU dat universiteiten "uiteraard gehoor geven aan eventuele aanvullende instructies vanuit de Veiligheidsregio. Vooralsnog staat het iedereen vrij zelf te kiezen of zij een mondkapje willen dragen.

Die aanvullende instructies lijken een kwestie van tijd. Samen met de regio’s Rotterdam, Eindhoven, Delft en Den Haag gaat Halsema ‘instellingen’, horeca en detailhandel verzoeken om de draagplicht op te nemen in het deurbeleid.

De universiteiten weten kennelijk nog niet of zij tot de ‘instellingen’ behoren die Halsema bedoelt. Dat zal in de loop van de week dan wel duidelijk worden.

Dilemma’s
Mocht dat verzoek er komen, zal het nieuwe dilemma’s met zich meebrengen: moet je studenten wegsturen als ze geen mondkapje hebben of deel je ze dan zelf uit? Hoe milieuvriendelijk zijn wegwerpmondkapjes, en hoe hygiënisch is het hergebruiken van stoffen mondkapjes?

Hogescholen en universiteiten moeten overleggen met de medezeggenschap, waarschuwt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg. Wat haar betreft mag de mondkapjesplicht niet zomaar op eigen gezag, los van de veiligheidsregio’s, worden opgelegd.

Ze moet er nog met haar achterban over praten, zegt ze, maar mondkapjes kunnen misschien ‘bottlenecks’ oplossen. “De lift zou je misschien als een soort trein kunnen zien. Als je daar met een mondkapje in mag, dan heb je in een hoog gebouw opeens meer mogelijkheden.” Ze hoopt wel dat studenten het mondkapje weer af kunnen doen als ze eenmaal op hun studeerplek zitten.  

Strikter
Uiteraard veranderen er door de nieuwe maatregelen sowieso dingen aan de universiteiten, zoals overal in het land. “Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen”, verklaart de VSNU.

Ook het thuiswerken voor medewerkers wordt weer iets strikter nageleefd. Alleen als het echt niet anders kan, mogen ze komen. “Universiteiten lichten hun eigen medewerkers in over de consequenties van de regels per instelling.”

Voor studenten blijft er iets meer ruimte. “Zelfstudie op de universiteit valt onder de onderwijsactiviteiten die toegestaan worden.” Vanzelfsprekend gelden dan de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden en thuisblijven als je klachten hebt.

Feestje
Eerder hadden de universiteiten studenten opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen, onder het motto ‘liever college dan een feestje’.

Tags: coronavirus | vsnu

Advertentie