Daling van 220 studenten

Universiteiten krijgen iets minder internationale eerstejaars

Foto: Pixabay

De universitaire bacheloropleidingen verwelkomden dit studiejaar zo’n 900 eerstejaars minder, blijkt uit voorlopige cijfers. Er schreven zich bijna 700 Nederlandse studenten minder in dan vorig collegejaar. Ook het aantal buitenlandse eerstejaars kromp met 220.

Er kwamen bovendien minder internationals speciaal voor een masteropleiding naar Nederland, zonder hier al eerder een bachelor te volgen. Universiteitenvereniging UNL noemt de daling deze keer “licht”, maar het zijn er 1.700 minder dan twee jaar geleden.

Ook aan de UU stabiliseert het aantal internationale studenten. In totaal begonnen dit jaar 2750 studenten uit het buitenland aan een opleiding van de UU. Dat is net zo veel als vorig jaar. 

Minder werven
Een mogelijke verklaring is volgens Jouke de Vries, interim-voorzitter van UNL, dat de universiteiten minder studenten werven in het buitenland en dat ze internationals tegenwoordig beter waarschuwen voor het tekort aan studentenwoningen in Nederland.

De internationale masterinstroom groeit uiteindelijk wel met 550 studenten, maar dat komt door degenen die hier een bachelor hebben gevolgd.

Volgens de voorlopige cijfers staan er in Nederland alles bij elkaar – dus eerstejaars plus ouderejaars – 340.700 universitaire studenten ingeschreven. Dat zijn er bijna 700 meer dan vorig collegejaar.

Toch zijn de universiteiten bang dat ze minder aantrekkelijk worden voor internationale studenten. “We roepen de politiek dan ook op geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden”, schrijft De Vries.

Partijen als NSC en VVD willen bijvoorbeeld flink bezuinigen op het hoger onderwijs door bacheloronderwijs weer Nederlandstalig te maken, al dan niet met een uitzondering voor de technische opleidingen.

Hard nodig
Maar volgens De Vries is de wetenschap “van nature grensoverstijgend” en moet Nederland het internationale karakter van de universiteiten koesteren. Bovendien heeft Nederland, gelet op de enorme tekorten op de arbeidsmarkt, meer dan ooit internationale studenten nodig die na hun studie in Nederland blijven.

Tegelijkertijd willen de universiteiten de instroom wel beter kunnen beheersen. Ze vragen de politiek sinds 2018 om “instrumenten” waarmee ze de instroom van internationale studenten kunnen sturen, bijvoorbeeld een numerus fixus voor het Engelstalige traject binnen een opleiding. 

De definitieve tellingen voor studiejaar 2023-2024 worden in februari bekendgemaakt. Dan komen er ook gegevens per universiteit beschikbaar.

Advertentie