Universiteiten merken nog niets van dip in aanmeldingen

Foto: Pixabay

Universiteiten krijgen meer aanmeldingen voor de bacheloropleidingen, dat bleekt uit voorlopige cijfers die deze week online kwamen. Er waren ruim 5 procent meer voorlopige aanmeldingen dan vorig jaar. 

Dat kan mogelijkerwijs komen door een nóg hogere toestroom van buitenlandse studenten naar de Engelstalige bacheloropleidingen. Jaar na jaar neemt hun aantal toe. Er is geen aanwijzing dat Nederlandse jongeren massaal hun universitaire studie gaan uitstellen.

Hoger onderwijs
De voorlopige aanmeldingen in het hbo zouden daarentegen alarmerend laag zijn, dat schreef maandag het dagblad Trouw. De lerarenopleidingen en de zorgopleidingen trekken 10 procent en 5 procent minder belangstelling dan vorig jaar om deze tijd.

Het komt wellicht door onduidelijkheid over de nieuwe basisbeurs, die vanaf september 2023 wordt ingevoerd. Het is onduidelijk wat er gebeurt als studenten komend jaar beginnen met hun studie, en of zij hun gehele beurs mislopen. De hogescholen waarschuwen al langer voor die onzekerheid. 

Voorlopig
Een andere verklaring is dat deze opleidingen minder populair zijn geworden en dat jongeren andere opleidingen kiezen. Maar de Vereniging Hogescholen wil de optelsom nog niet maken. Het is vroeg in het jaar, is de verklaring van een woordvoerder, dus het aantal vooraanmeldingen fluctueert nog sterk. 

De cijfers zeggen nog niet zoveel. Voorlopige aanmeldingen zijn geen inschrijvingen; aspirant-studenten kunnen zich nog terugtrekken. Dat gebeurt ook elk jaar. Ongeveer een op de drie vooraanmelders haakt alsnog af. Als nieuwe studenten inderdaad de basisbeurs gaan mislopen, kunnen ze nog massaal besluiten om toch een jaartje te gaan reizen of werken, voordat ze aan hun studie beginnen.

Advertentie