Universiteiten willen samen nascholing en cursussen aanbieden

Foto: Pixabay

Het plan staat nog in de kinderschoenen, vertelt collegevoorzitter Arent van der Feltz van de Open Universiteit, maar de universiteiten willen samen een ‘leven lang ontwikkelen’ bij de hoorns vatten.

Dat is een van de punten in een pamflet dat ze verspreidden in de aanloop naar Prinsjesdag. Ze willen een ‘platform’ lanceren om hun aanbod van scholing eenvoudig toegankelijk te maken.

Hoe ver is het plan?
“Het is nog niet volledig uitgewerkt, maar het is stevig genoeg. Het gaat om post-initieel onderwijs, oftewel onderwijs na het masterdiploma. Het is niet evident dat zo’n plan gaat lukken, maar het moet een keer van de grond komen.”

Er wordt inderdaad al heel lang over een ‘leven lang leren’ gepraat.
“Ik zeg altijd: er zijn heel wat vliegtuigen neergestort voordat het eerste kon vliegen. Het is nu een goede tijd hiervoor. ”

Wat moet er gebeuren om het te laten slagen?
“Het aanbod moet beter aansluiten op de behoefte en gemakkelijker te vinden zijn. We willen de volle breedte en diepte van de universiteiten ontsluiten. We moeten afstemmen hoe we het onderwijs organiseren, zodat deelnemers makkelijker modules kunnen combineren. We kunnen ook kennis delen over digitale didactiek, want die zal een grote rol spelen.”

Online onderwijs is een specialiteit van de Open Universiteit. Maakt u uw eigen universiteit op termijn overbodig?
“We zijn zelfbewust genoeg. We kunnen andere instellingen misschien helpen op dit vlak, maar we hebben een specifieke positie en een geheel eigen aanpak. Die verdwijnt heus niet zomaar.”

Wie doen er mee?
“We zijn nog in gesprek, maar we willen een open platform voor universiteiten, hogescholen én private aanbieders. Zo gek is dat niet. Als je over een bepaald onderwerp een cursus of bijscholing wilt volgen, dan wil je liefst het hele aanbod zien, van alle onderwijsaanbieders.”

Jullie roepen de overheid op om zulk onderwijs te bekostigen. Wat hebben jullie in gedachten?
“Nu werkt het ministerie met ‘vouchers’ om flexibel onderwijs te stimuleren [een soort tegoedbonnen; red.], maar daarmee dek je de kosten onvoldoende. En het onderwijs wordt ook wat kortademig als alles van vouchers afhangt. Het is soms van belang om bepaalde cursussen te bieden, ook al zijn ze misschien niet meteen kostendekkend. Denk alleen al aan lerarenopleidingen. Ik zou best willen verdedigen dat alle opleidingen van Nederland een post-initiële variant moeten krijgen.”

Samenwerken is soms lastig, want onderwijsinstellingen zijn ook elkaars concurrenten.
“Precair is het wel. Daarom doe ik liever geen hoogdravende uitspraken. Maar in het onderwijs heb je eigenlijk geen concurrenten, alleen medestrijders. En het is echt belangrijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Daar moeten ook de universiteiten een rol in spelen. Noblesse oblige, toch?”

In een reactie laat de Utrechtse decaan Leven Lang Leren Wieger Bakker weten dat de Universiteit Utrecht "actief betrokken" is bij het project. De UU maakt sinds een aantal jaar veel werk van onderwijs aan "professionals". Lees het interview met Bakker dat DUB vorige maand publiceerde.

 

Advertentie