Universiteitsbestuur trekt portemonnee: meer geld naar faculteiten

Body: 

Meer dan 30 miljoen over en dan op je centen blijven zitten? Dat kon zelfs een universiteitsbestuur dat graag voorzichtig en veilig begroot niet meer verantwoorden. Niet in 2014, maar in 2015 komt er meer geld voor de huisvesting van faculteiten.

Meer dan 30 miljoen over en dan op je centen blijven zitten? Dat kon zelfs een universiteitsbestuur dat graag voorzichtig en veilig begroot niet meer verantwoorden. Niet in 2014, maar in 2015 komt er meer geld voor de huisvesting van faculteiten.

De universiteit geeft faculteiten vanaf 2015 meer geld om hun huisvestingslasten te betalen. Dat was uiteindelijk het aanbod van collegelid Hans Amman maandag tijdens de bespreking van de universitaire begroting in de universiteitsraad.

Naar verwachting komt er dan een bedrag van ongeveer 5 miljoen per jaar beschikbaar. Vooral faculteiten die te maken krijgen met fors stijgende huisvestingslasten profiteren hiervan. Zo krijgt de faculteit Bètawetenschappen wat ademruimte en meer mogelijkheden om het onderwijs en onderzoek te ontzien.

Met deze geste kwam Amman de leden van de Universiteitsraad gedeeltelijk tegemoet. De raad had liever gezien dat er al in 2014  extra geld voor de faculteiten beschikbaar zou komen. Gezien het grote financiële overschot over 2013 van zo’n 30 miljoen lag dat volgens de raadsleden voor de hand.

Hans Amman wilde daar niet in meegaan. Het collegelid weigerde nog te morrelen aan de begroting over 2014 en hield vol dat het grote surplus over 2013 een incidentele meevaller betrof.

Het collegelid was alleen bereid structureel te hoog ingeschatte kostenposten bij te stellen in volgende begrotingen. De universiteit reserveert geld voor onverwachte tegenvallers. Om te voorkomen dat de universiteit voor verrassingen komt te staan, wordt deze marge ruim begroot. In het verleden ging het bijvoorbeeld om asbestvondsten in universiteitsgebouwen. “Je zou kunnen zeggen dat alle lijken uit de kast zijn en dat we daar met minder toekunnen”, zei Amman maandag.

Raadslid Joop Schippers stelde in een slotwoord vast dat het vertrekkende collegelid Amman tijdens zijn laatste universiteitsraadsvergadering uiteindelijk toch nog de rollen van Sinterklaas en Kerstman in zich had weten te verenigen.

Maar hoe moet de universiteit nu in de toekomst met meevallers omgaan. De raad constateert dat er de laatste jaren regelmatig meevallers waren. Dat geld ging dan naar de centrale pot voor nieuw beleid. De universiteitsraad adviseert het college van bestuur om in de toekomst een deel van de meevallers via het reguliere model te verdelen over faculteiten en diensten. De lopende discussie over werkdruk en loopbaankansen voor jonge medewerkers maakt al duidelijk dat de faculteiten en diensten het geld hard nodig hebben.

Facebook Twitter Whatsapp Mail