Universiteitsbestuur: 'We declareren al sober'

Body: 

De leden van het Utrechtse universiteitsbestuur vinden niet dat ze buitensporig declareren. Dat zei bestuursvoorzitter Marjan Oudeman maandag in een vergadering met de U-raad.

De leden van het Utrechtse universiteitsbestuur vinden niet dat ze buitensporig declareren. Dat zei bestuursvoorzitter Marjan Oudeman maandag in een vergadering met de U-raad.

Oudeman noemde de recente berichtgeving van RTL Nieuws over de uitgaven van universiteitsbestuurders “onjuist en suggestief”. Van het omzeilen van regelgeving voor declaraties waar de tv-zender melding van maakt, is volgens haar niets gebleken.

Ze betreurde het negatieve beeld dat wordt geschetst, vooral ook omdat dat de universiteiten zelf schaadt.

De bitter gestemde Oudeman zei: “De leden van het College van Bestuur zetten zich hard en dienstbaar in voor de universiteit en haar gemeenschap." Volgens haar zou vooral het aantal uren dat de bestuurders voor de universiteit in touw zijn als excessief moeten worden bestempeld. 

De bestuursvoorzitter reageerde in de vergadering op een brief van de Universiteitsraad waarin vooral de kleine declaraties van het universiteitsbestuur werden gehekeld. Deze zouden tot onbegrip en irritatie in de organisatie hebben geleid, ook omdat van bestuurders een voorbeeldfunctie wordt geëist.

De bestuursvoorzitter zei maandag dat het College van Bestuur zich bewust is van de voorbeeldrol en prudentie van het grootste belang acht. “Maar we hechten ook aan een sfeer van vertrouwen en redelijkheid.”

Universiteitsraadslid Diederik Raven benadrukte dat de U-raad niet denkt dat bestuursleden regels overtreden of aan zelfverrijking doen. Maar het antwoord van Oudeman getuigde naar zijn mening niet van inzicht in de magere vergoedingen waar de meeste universiteitsmedewerkers aan gewend zijn geraakt.

Raven noemde het voorbeeld van een karig diner voor docenten die voorlichting geven tijdens masteravonden. “De hele organisatie zit in een bed-bad-broodregeling.”

Ook nemen veel docenten volgens Raven kosten die zij maken voor hun werk, bijvoorbeeld tijdschriftabonnementen, voor eigen rekening. “Daar zit de voedingsbodem voor het cynisme dat wij horen.”

Hij riep het CvB op eenzelfde soberheid te betrachten. “In het belang van de goede verhoudingen en het goede beeld naar buiten toe.”

Oudeman stelde: “Dat willen we natuurlijk toezeggen, maar naar onze stellige overtuiging doen we dat al.”

Ze vond het jammer dat nu “een broodje op het vliegveld” ter discussie werd gesteld, terwijl dat volgens haar nu juist de gematigdheid van collegeleden aantoont.

Wél beloofde zij de opmerkingen van Raven over “de onevenwichtigheid” tussen de uitgaven voor bestuurders en medewerkers ter harte te nemen. “Daar zullen we nog eens naar kijken.”

Oudeman maakte voorafgaand aan de discussie duidelijk zich gestoord te hebben aan de werkwijze van de media en het wantrouwen dat deze tentoon spreiden. 

Ze benadrukte dat de bonnetjes van de bestuursleden de afgelopen twee jaar twee keer onder de loep zijn genomen. Eerder diende de Telegraaf een WOB-verzoek in.

“Dit alles heeft een grote inspanning van de organisatie gevraagd. De totale kosten daarvan zijn meer dan 10.000 euro. Ook publiek geld, wil ik maar zeggen.”

Illustratief of mediahype?

Een snelle steekproef onder de leden het DUB-panel maakt duidelijk dat docenten en studenten heel verschillend denken over de oproep van de U-raad aan bestuurders het uitgavenpatroon te matigen.

Eén panellid vindt de oproep zeer terecht en ergert zich aan “de opkomst van de bobo- en jetsetcultuur in het hoger onderwijs”. Een ander spreekt van “kinderachtige declaraties die kritisch bekeken moeten worden”.

Maar weer een ander lid van het DUB-panel maakt zich boos om een “mediahype”: “Een tv-programma brengt met veel bombarie iets wat helemaal geen nieuws is, suggereert een schandaal en lardeert dat met straatinterviews met verontwaardigde docenten en boze studenten.”

Ook de vraag of panelleden merken dat docenten en studenten zich druk maken over de bonnetjeskwestie levert uiteenlopende meningen op. De meesten merken weinig van discussies hierover, maar er is ook een panellid dat bij een buluitreiking door ouders van een afstuderende student werd aangesproken op het nieuws. “Daar had ik flink de smoor over in.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail