Universiteitsmuseum gaat voor de zomer 2018 anderhalf jaar dicht

De huidige transparante pui van het Universiteitsmuseum, foto uit 2004 gemaakt door Maarten Hartman

De verbouwing is nodig om ruimte te bieden aan het groeiende aantal bezoekers. Toen het museum zijn deuren opende in 1996 werd er gehoopt op 25.000 bezoekers per jaar, inmiddels zijn dit er ongeveer 75.000. Op drukke dagen barst het museum uit zijn voegen: het entreegebied, de winkel en het Jeugdlab kunnen dan de bezoekersstroom niet goed meer verwerken. Na de verbouwing moet het pand toegankelijker zijn en meer ruimte bieden aan tentoonstellingen.

Eigenlijk zou het museum eind 2016 al sluiten voor de verbouwing. Er trad in de planvorming een jaar vertraging op. Maar ook eind 2017 werd niet gehaald. Het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond stuitte in zijn originele vorm op tegenstand van de welstandcommissie van de gemeente Utrecht. Deze vond het onderscheid tussen het oude en het nieuwe gedeelte van het pand niet goed zichtbaar. Verder hechtte zij waarde aan de ‘verticale transparantie’ van de pui, zoals dat nu het geval is. Dit was een ontwerp van architect Koen van Velsen en werd bekroond met de Rietveldprijs.

Het architectenbureau paste de plannen aan. Nu is de botanische tuin De Oude Hortus achter het museum vanaf de straatkant beter zichtbaar door het nieuwere, aangebouwde deel op de begane grond van glas te maken. Helemaal tevreden was de Welstandscommissie in oktober 2017 nog steeds niet; de universiteit moet het plan nog verder aanpassen.

Het museum gaat anderhalf jaar dicht. Voordat de verbouwing van start gaat, moet het hele museum leeggehaald worden. Het streven is om zo lang mogelijk open te blijven voor bezoekers maar in het tweede kwartaal van 2018 zullen de deuren toch voor ongeveer anderhalf jaar dicht moeten. De collectie gaat naar een depot en de werknemers verhuizen naar een tijdelijk kantoor aan de Newtonlaan in Rijnsweerd, waar ook de medewerkers van het departement Rechtsgeleerdheid naartoe gaan in de tijd dat Achter Sint Pieter 200 wordt verbouwd. De verbouwing duurt naar verwachting een jaar en daarna moet het museum weer worden ingericht.

Hoewel het museum langere tijd gesloten blijft, gaan de educatieve activiteiten wel gewoon door. Medewerkers leggen schoolbezoeken af en geven les op locatie met authentieke museumobjecten. Ook wordt er samengewerkt met openbare bibliotheken en met theatermakers Het Filiaal. Op deze wijze hoopt men ook doelgroepen te bereiken, die normaal niet vanzelf naar het museum komen.

Wanneer de deuren van het Universiteitsmuseum weer opengaan, zijn er meer collecties te vinden en is er meer ruimte voor actueel onderzoek in een nieuwe, grotere tentoonstellingsruimte. Er wordt ruim baan gemaakt voor zogeheten citizen science projecten, samen met Utrechtse onderzoekers, zoals het huidige project ‘Wereldfaam – een schimmel met je naam’ dat met het Westerdijkinstituut uitgevoerd wordt.

Advertentie