USC en Woolloomooloo sluiten de deuren om coronavirus

Het Gele Kasteel: de sociëteit van het Utrechtsch Studenten Corps

"Wij zijn ons ervan bewust dat dit een ingrijpende maatregel is, zowel financieel als sociaal. Het is een moeilijk besluit en wij hebben met pijn in het hart dit besluit genomen in het belang van alle leden en de stad Utrecht." Dit staat te lezen op de website van het USC. De regio Utrecht kent op dit moment 69 besmettingen met het virus.

De Woolloomooloo viert dit jaar haar 50ste verjaardag, met grote feesten en een lustrumweek in het verschiet. De vraag is nu of 'Hare Majesteits Eerste Discobar' op tijd weer open kan om dit te vieren. Maar niet alleen grote feesten worden afgelast, ook borrelavonden gaan niet meer door. "We zijn voor iedereen gesloten. De senaat en het bestuur van de Woo werken gewoon door, maar organiseren geen evenementen meer", licht Bouwe van Neerbos, assessor van het USC, toe.

Lacherig sentiment
Voor zover bekend bij de redactie is Unitas S.R. de enige andere vereniging die in overleg met de GGD heeft besloten om een activiteit af te gelasten. Bij deze activiteit zouden leden ‘nauw met elkaar in contact komen’. Ze zouden bij een spelletje bijvoorbeeld uit hetzelfde glas drinken.

Andere verenigingen zijn wel alert, maar nemen geen grote maatregelen. Vrijwel alle studentenorganisaties houden het beleid van het RIVM en de GGD aan, zoals de Universiteit Utrecht ook doet. “Zodra dat advies aangescherpt wordt en evenementen met bijvoorbeeld meer dan twintig man afgeraden worden, volgen verenigingen dat advies direct op”, meent Vidius-voorzitter Falco van Netten. Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde.

“Het sentiment onder studenten is zelfs een beetje lacherig”, gaat Van Netten verder, “Je hoort studenten zeggen dat ze best twee weken thuis willen zitten. Alleen mensen met astma of een andere longaandoening zijn wat angstiger.” Ook heeft Van Netten gehoord dat er onder docenten wat onrust is. Zo zou een UU-docent hebben uitgesproken dat hij een longaandoening heeft, dus het onderwijs staakt wanneer de dreiging te groot wordt. Hij heeft ook liever niet dat studenten nu op de eerste rij in het lokaal gaan zitten.

Fysiek contact vermijden
Bij verschillende verenigingen roept het bestuur de leden op om fysiek contact te vermijden en weg te blijven van bijeenkomsten als je gezondheidsklachten hebt en in risicogebied bent geweest. Studenten groeten elkaar vaak met een hand of een kus op de wang, maar dat wordt nu afgeraden.

“We hebben iedereen gevraagd te letten op hun hygiëne met bijvoorbeeld handenwassen”, vertelt Unitas-rector Godelieve de Wijer. Gezelligheidsvereniging Veritas heeft posters in de sociëteit gehangen die leden moeten aansporen hun handen te wassen, in hun elleboog te hoesten of niezen en fysiek afstand te houden.

Bij symptomen van het virus worden leden verzocht direct hun huisarts te bellen en zich te melden bij het bestuur. “Mocht een lid van ons besmet zijn, dan bellen we direct de GGD voor advies en instructies”, licht Arjen Koomen van UMTC toe. “Dat is het enige wat we nu kunnen doen. We laten de regie verder bij de GGD.”

Sportclubs nemen soms nog andere maatregelen, vertelt Van Netten. Leden van hockeyvereniging USHC geven elkaar nu bijvoorbeeld high fives met hun hockeysticks, in plaats van elkaar te omhelzen bij een doelpunt. “Maar geen handen schudden is nog lastiger dan je denkt. Vorige week waren studentenorganisaties op bezoek bij de commissaris van de Koning, en ook al krijg je van te voren nog eens te horen ‘geen handen schudden’, als je daar staat steek je toch je hand uit.”

Studentenhuisvester SSH heeft geen mail naar haar huurders gestuurd over het virus, omdat de informatievoorziening vanuit onderwijsinstellingen al toereikend was, stelt een woordvoerder. Naar haar weten zijn er ook nog geen huurders besmet met het virus. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt de GGD ingeschakeld.

Advertentie