USC heeft 44 studentenkamers in drie nieuwe huizen aan de Maliebaan

Foto: USC

De voormalige kliniek is opgedeeld in drie huizen. In twee daarvan zijn 17 kamers gerealiseerd, in het derde huis tien. De vereniging heeft een langlopend huurcontract afgesloten met de eigenaar waardoor het onderkomen voor langere tijd is gegarandeerd.

De exploitatie ligt in handen van een stichting van  de vereniging. “Dit is een ideale situatie”, legt prorector Douwe Korver uit. “Studenten betalen de huur aan de stichting en die zorgt voor het onderhoud. Omdat we geen winstoogmerk hebben, kunnen we de huur betaalbaar houden.” Het idee is, zo vertelt Korver, dat oud-bewoners later in de stichting gaan en dan zorgen voor de exploitatie. Het wordt zo een vorm van zelfvoorzienend wonen.

Voorrang thuiswonende studenten
De belangstelling voor de kamers was groot. “Bij de toewijzing kregen studenten voorrang die nog bij hun ouders woonden of een kamer buiten Utrecht hadden”, vertelt Korver. Maar er is ook gekeken naar jaarlagen, zodat er wel een mix van leden uit verschillende jaren kwam. “Toen er huisoudsten bekend waren, konden er hospiteeravonden plaatsvinden. Je wilt wel dat de mannen in één huis goed met elkaar kunnen opschieten.”

Eerder zat het Leger des Heils in het pand, was het een nachtopvang voor dak en thuislozen en was er een opvang voor kinderen gevestigd.

Advertentie