USC heeft tekort aan UU- en HU-studenten

Het pand van het USC, ook wel het 'Geel Kasteel' genoemd.

Het Utrechtsch Studenten Corps heeft te weinig studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht om nog aanspraak te maken op bestuursbeurzen.

Het tekort aan UU en HU-studenten kwam aan het licht bij de toetsing van studentenorganisaties, die nodig is om te bepalen hoeveel bestuursbeurzen verenigingen krijgen. Om in aanmerking te komen voor bestuursbeurzen en subsidie moeten verenigingen voor minimaal 80 procent uit UU- of HU-studenten bestaan. Deze twee instellingen betalen de beurzen en subsidie.

Van de 855 leden van het USC studeert slechts 70 procent aan de UU of de HU, en dus haalt het studentencorps de benodigde norm niet. Ook studentenvolleybalverenigingen Van Slag (70 procent) en Protos (69 procent) zitten in de problemen.

De universiteit vermoedt dat deze verenigingen veel leden hebben die na een bachelor in Utrecht, een master aan een andere universiteit volgen.

Strikt gezien verliezen deze verenigingen hun recht op bestuursbeurzen. Maar zo heet wordt de soep nog niet gegeten. De verenigingen moeten voor september 2013 in detail rapporteren hoe hun ledenbestand er uit ziet. Tot september 2014 krijgen ze de tijd om het percentage UU en HU studenten op te krikken.

Een grotere groep verenigingen, waaronder UVSV, Veritas en studentenhockeyvereniging USHC, zit net op of onder de 80 procentgrens. Zij moeten ook voor september 2013 een overzicht aanleveren van hun leden, uitgeplitst naar studiejaar, studieplaats en woonplaats.

In de Universiteitsraad heerst twijfel of onder meer het USC wel op zo'n korte termijn aan de norm kan voldoen. Student Jan Overwijk: "Ze moeten binnen anderhalf jaar aan de norm voldoen, ik ben bang dat dat te snel is."

Maar volgens Arjen van Vliet, hoofd Studentenservice, is er tijd genoeg. "Er is 25 procent vernieuwing per jaar, dus ze kunnen het halen. Maar ze moeten er inderdaad wel hard voor werken."

Het USC zelf is zich aan het beraden. Assessor Wiel Kremer: "Het is inderdaad frappant dat wij, in vergelijking met andere verenigingen, relatief veel leden hebben die niet aan de HU of de UU studeren."

Er zijn bij het USC vermoedens dat het komt door de uitstroom van masterstudenten naar andere steden. Maar zeker weten doen ze dat niet. Kremer: "Dat willen we eerst onderzoeken."

Momenteel kan elke mannelijke student  zich aanmelden bij het USC. Kremer: "Als je een bewijs van inschrijving hebt van een andere hbo- of wo-instelling dan de HU of de UU, kan je ook lid worden."

Het USC wil nog niet zeggen of in de toekomst alleen nog UU- en HU-studenten lid mogen worden. "Dat zou een uiterste middel zijn, iets wat we absoluut niet willen."

Advertentie