USP-bewoners eenzamer dan IBB'ers

Het Utrecht Science Park gaf de afgelopen maanden een troosteloze aanblik Foto: DUB

Voor het onderzoek van de drie deden voor de honoursoptie van de cursus Wetenschappelijk Leeronderzoek, hebben ze begin juni studenten van het Utrecht Science Park en het IBB ondervraagd via een online enquête.  De drie waren benieuwd of studenten zich tijdens de intelligente lockdown eenzamer voelden en welke rol hun woonsituatie hierin speelde. In deze tijd lagen de activiteiten van studie- en studentenverenigingen praktisch stil.

Online enquête
In de online enquête vroegen Daan Tjoelker, Elizabeth Machkovska en Marte Vroom onder andere naar woonlocatie, woonsituatie, persoonlijkheidstrekken, sociaal netwerk, de buurt, gevolgen van Covid-19 voor hun welbevinden en gebruik van social media. De conclusie van de drie is dat studenten zich over het algemeen niet eenzaam voelen: de gemiddelde score op eenzaamheid, gemeten door middel van 11 stellingen, bleek -0,68 te zijn (op een schaal van -2 (weinig eenzaamheidsgevoelens)  tot +2 (veel eenzaamheidgevoelens). 

Wel bleek dat studenten van het IBB lager scoren op eenzaamheid dan studenten op het Utrecht Science Park. Volgens de onderzoekers komt dit omdat studenten op het USP vaker in een zelfstandige eenheid wonen. Wonen met huisgenoten vermindert de eenzaamheidsgevoelens, zo is de conclusie.

De enquête is ingevuld door 156 mensen, waarvan 69 aan de IBB wonen en 87 op het USP. Daarnaast gaven 48 respondenten aan in een zelfstandige eenheid te wonen en 108 in een studentenhuis.

Uitgestorven science park
Daarnaast maakte de coronacrisis het wonen op het Utrecht Science Park zwaarder. Marte Vroom, één van de studentonderzoekers, woont zelf op het USP. “Als gevolg van de coronacrisis waren tot voor kort de gebouwen van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht gesloten en ook de restaurants, cafés en de supermarkt een tijd gesloten. Het was al niet de gezelligste plek om te wonen, maar door de uitbraak van Covid-19 was het nu helemaal een ongezellige, verlaten plek geworden.”

Zij vindt dat de universiteit meer interesse zou moeten tonen voor de bewoners. “De universiteit heeft er ook baat bij als het Utrecht Science Park een gezellige plek is. De coronacrisis heeft in mijn ogen laten zien dat de focus bij het USP nog steeds ligt op werken en studeren, terwijl er nu wel meer dan 2700 studenten wonen.”

De onderzoekers denken dat er meer aandacht moet komen voor de leefbaarheid op het Utrecht Science Park. Zij denken dat het goed is wanneer studenten hun stem laten horen bij de huidige gemeentelijke discussie over de herinrichting van het gebied. Op 13 juli en 14 juli organiseert de gemeente een bijeenkomst waarin bewoners kunnen meedenken over de toekomst van het gebied.

Advertentie