Utrecht derde van Nederland in Leiden Ranking

Nederlandse wetenschappelijke publicaties hebben steeds meer invloed, blijkt uit de nieuwe CWTS Leiden Ranking. De Universiteit Utrecht is de derde universiteit van Nederland in de ranking. 

In tegenstelling tot andere wereldranglijsten kijkt het Leidse onderzoeksinstituut CWTS in zijn ranking alleen naar citatiescores: het aantal verwijzingen in de wetenschappelijke publicaties van anderen. De gedachte daarachter is eenvoudig: als een wetenschappelijke publicatie belangrijk is, zal iedereen ernaar verwijzen. Als het artikel weinig waard is, zakt het al snel weg in de vergetelheid.

De Universiteit Leiden is de Nederlandse koploper op positie 53, gevolgd door de Vrije Universiteit op 64. De Universiteit van Tilburg, die dit jaar voor het eerst in de ranglijst staat, is de laagst genoteerde Nederlandse universiteit (252), op aanzienlijke afstand van de TU Delft (148). Publicaties van de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit behoren bijna 40 procent vaker tot de meest geciteerde publicaties van hun vakgebied dan publicaties van de laagst genoteerde Nederlandse universiteit.

De vooruitgang van de Nederlandse universiteiten is voor een deel te danken aan verbeteringen in de methodologie waardoor veel Chinese universiteiten er juist op achteruit zijn gegaan.

De top van de Leiden Ranking wordt nog altijd gedomineerd door Amerikaanse universiteiten. Het hoogst genoteerd is dit jaar de Rockefeller University, een private universiteit in New York met een relatief bescheiden aantal publicaties, die in het verleden niet opgenomen was in de Leiden Ranking. MIT, Harvard, UC Berkeley en Stanford, eindigen op posities twee tot en met vijf in de ranglijst.

De CWTS Leiden Ranking onderscheidt zich van andere universitaire ranglijsten door zich te beperken tot het meten van citatie-impact en wetenschappelijke samenwerking op basis van publicaties die in de Web of Science database zijn opgenomen. Publicaties buiten de internationale wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld in niet-Engelstalige tijdschriften of in magazines voor een breed publiek) worden buiten beschouwing gelaten. Ook teruggetrokken publicaties worden niet meegenomen.

De citatie-impact hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met de daadwerkelijke wetenschappelijke impact, waarschuwen de samenstellers. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat de citatie-impact van sommige universiteiten wordt beïnvloed door ‘kartels’ van wetenschappers die elkaars werk op oneigenlijke gronden veelvuldig citeren.

De Leiden ranking meet ook de samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven. Daar zijn Nederlandse universiteiten opvallend goed in. De TU Eindhoven is opnieuw wereldwijd koploper: 15 procent van alle Eindhovense publicaties wordt in samenwerking met bedrijven geschreven. De TU Delft staat met 13 procent wereldwijd op positie vier.

Advertentie