Utrecht heeft de snelste promovendi

Illustratie: Hoger Onderwijs Persbureau

Gemiddeld doen promovendi zo’n vijf jaar over het behalen van de doctorstitel, blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitenvereniging VSNU. Slechts een kleine groep (14 procent) komt binnen vier jaar over de eindstreep.

Maar het verschilt nogal per universiteit. In Utrecht zijn promovendi een half jaartje sneller dan gemiddeld, terwijl ze aan de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit juist extra uitloop nodig hebben.duurpromotie.jpg

© HOP. Promotieduur in maanden. Bron: VSNU. UvA: geen gegevens over 2017.

Bovendien haken er maar weinig Utrechtse promovendi af. Meer dan tachtig procent heeft binnen zeven jaar de dissertatie afgerond. Alleen de Universiteit Maastricht heeft een hoger rendement. Aan de andere kant van het spectrum staan – wederom – de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit.

inzevenjaar.jpg

© HOP. Bron: VSNU. Instroom promovendi 2010. Excl. UvA.

Overigens is voor het eerst in jaren het aantal promoties aan de Nederlandse universiteiten weer afgenomen. In 2017 behaalden precies 4.731 promovendi de doctorstitel. Dat zijn er ruim tweehonderd minder dan het jaar ervoor. Jarenlang kwamen er alleen maar meer promoties bij.

aantal dissertaties.jpg

© HOP. Bron: VSNU.

In het totale aantal promoties telt ook het werk van buitenpromovendi mee. Zij zijn niet in dienst van een universiteit en schrijven hun proefschrift in hun eigen tijd. In de cijfers over de promotieduur en het rendement zijn alleen de standaardpromovendi meegeteld.

Tags: promovendus

Advertentie