Hoger onderwijs zucht onder energiekosten

Utrecht hoogste energierekening van alle universiteiten

Het Androclusgebouw van Diergeneeskunde slurpt energie. Foto DUB

Net als iedereen heeft het hoger onderwijs last van de hogere energiekosten. Het gaat om grote bedragen. In 2021 besteedden de universiteiten samen al bijna 100 miljoen euro aan water en energie, blijkt uit de jaarverslagen.

Van alle universiteiten betaalde Utrecht het meest: 16 miljoen euro. De tarieven staan tot eind 2022 nog vast, laat een woordvoerder weten, maar voor volgend jaar houdt de universiteit rekening met een verdrievoudiging van de kosten naar 48 miljoen euro. De universiteit probeert het energieverbruik verder terug te dringen. Als de verwarming weer aangaat, staat de thermostaat op 19 in plaats van 21 graden. De komende jaren worden energieslurpende gebouwen als het Androclus en het Kruijt aangepakt.

De Universiteit Maastricht verwacht eveneens hogere tarieven, nu de instelling weg moet bij de Russische energieleverancier Gazprom. De rekening gaat stijgen met 5 à 8 miljoen euro, voorspelde collegevoorzitter Rianne Letschert op Radio 1. De gebouwen gaan waarschijnlijk eerder dicht om stookkosten te drukken en voortaan is het de hele winter ‘warmetruiendag’.

Weglekken
De Universiteit Twente zit met hetzelfde probleem. Ook die zegde het contract met Gazprom op en moet nu ergens anders energie inkopen. Het gaat inderdaad om miljoenen euro’s, bevestigt een woordvoerder aan RTV Oost.

Als de totale energierekening drie keer zo hoog wordt, dan moeten de universiteiten een klap van 200 miljoen euro opvangen. Gas en licht zouden een flinke hap nemen uit het extra geld dat het kabinet voor het hoger onderwijs en onderzoek heeft uitgetrokken.

Universiteiten

Energie en water in 2021

Universiteit Utrecht

16,08

Vrije Universiteit Amsterdam

12,94

TU Delft

12,89

Rijksuniversiteit Groningen

9,06

Universiteit van Amsterdam

8,00

Universiteit Leiden

7,00

Erasmus Universiteit Rotterdam

6,90

Radboud Universiteit Nijmegen

5,75

Universiteit Twente

5,00

TU Eindhoven

4,50

Universiteit Maastricht

4,40

Wageningen Universiteit

4,17

Tilburg University

2,10

Totaal

98,79

© HOP. Bron: jaarverslagen universiteiten 2021. In miljoenen euro’s.

Zal de energie inderdaad twee of drie keer zoveel gaan kosten? Het kan best meer zijn, want de prijsstijging lijkt nog niet voorbij. Gas is al bijna vier keer zo duur als vorig jaar en elektriciteit twee keer zo duur. En het is de vraag waar het ophoudt.

© HOP. Bron: CBS. 2015 = 100

De hogescholen betaalden vorig jaar ook miljoenen aan energiekosten, maar wel minder dan de universiteiten: de veertien grootste hbo-instellingen kwamen samen tot zo’n 30 miljoen euro.

De hoogste kosten zijn voor de Hogeschool van Amsterdam (3,6 miljoen euro) en Fontys (3,8 miljoen). De hogescholen hebben over het algemeen modernere gebouwen dan universiteiten en ze doen ook minder onderzoek.

Grootste hogescholen

Energie en water in 2021

Fontys Hogeschool

3,85

Hogeschool van Amsterdam

3,60

Avans Hogeschool

2,82

Hanze Hogeschool

2,79

Hogeschool Rotterdam

2,78

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2,61

Hogeschool Inholland

2,06

Hogeschool Utrecht

2,00

Haagse Hogeschool

1,60

Hogeschool Saxion

1,59

Zuyd Hogeschool

1,54

NHL Stenden

1,52

Hogeschool Windesheim

0,97

Hogeschool Leiden

0,59

Totaal

30,30

© HOP. Bron: Jaarverslagen hogescholen 2021. In miljoenen euro’s

De Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld ziet “een ongekende stijging van de energie-uitgaven”, laat woordvoerder Carmen Mo-Ajok weten. In 2021 betaalde de hogeschool 2,8 miljoen, dit jaar 4,2 miljoen “en voor volgend jaar verwachten we een stijging naar 5,2 miljoen”. Mo-Ajok: “Uiteraard baart dit ons zorgen, zeker als dezelfde stijgende trend de komende jaren doorzet.” De hogeschool probeert, zoals waarschijnlijk alle instellingen, op energie te besparen.

Andere hogescholen die we benaderden durfden nog geen voorspelling te doen. De Vereniging Hogescholen en universiteitenvereniging UNL weten ook nog niet precies wat de stijgende energiekosten voor hun leden gaan betekenen. Ze zijn de gevolgen aan het inventariseren, laten ze weten. Het ministerie van Onderwijs kon nog niet reageren.

Reactie OCW

Het ministerie van OCW is in gesprek met het hoger onderwijs, laat de woordvoerder van minister Dijkgraaf desgevraagd weten. Met de jaarlijkse loon- en prijsbijstellingen en de verlaagde energiebelasting kunnen instellingen de prijsstijgingen “in elk geval gedeeltelijk dekken". En verder: "Het ministerie heeft op dit moment geen signalen dat instellingen in continuïteitproblemen komen als gevolg van de gestegen prijzen. De impact van de stijgende energieprijzen op onderwijsinstellingen is wisselend en met name afhankelijk van de vraag of instellingen vaste of variabele contracten hebben en wanneer deze afgesloten zijn."

Tags: energie

Advertentie