Utrecht krijgt Dean voor masterfase

Hogeronderwijsspecialist Marijk van der Wende geeft vanaf september leiding aan de vernieuwing van de Utrechtse masterprogramma’s. De Amsterdamse hoogleraar wordt Dean of Graduate Studies aan de UU. 

De Utrechtse faculteiten werken op dit moment aan een nieuwe opzet van de masterprogramma's. De studies moeten onder meer meer aandacht gaan besteden aan de aansluiting met de arbeidsmarkt en het opdoen van vaardigheden. VU-hoogleraar Hoger Onderwijs Van der Wende gaat deze ontwikkelingen vanaf september coördineren.

Daarnaast wordt de nieuwe dean verantwoordelijk voor de versterking van de zeven Utrechtse graduate schools die sturing geven aan de master- en promotieopleidingen.

Van der Wende (1960) krijgt in Utrecht de leerstoel Higher Education Systems binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Ze gaat als hoogleraar een bijdrage leveren aan het onderzoek binnen het universitaire strategische thema Instituties.

In Amsterdam was Van der Wende oprichter van het gezamenlijke university college van de VU en de UvA. Begin dit jaar trad ze terug als dean van dat Amsterdam University College. Haar wetenschappelijke werk richt zich op het hoger onderwijs, waarbij ze veel nadruk legt op internationaliseringsaspecten.

Van der Wende werkte lange tijd bij het onderzoekscentrum voor hogeronderwijsbeleid CHEPS in Enschede, ze is nog steeds honorair hoogleraar bij de Twentse universiteit. Eerder promoveerde ze in Utrecht op een proefschrift over internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs. Op dit moment is ze als gastonderzoeker in Harvard betrokken bij een project over het hoger onderwijs in China.

Advertentie