Utrecht verkent samenwerking met Wageningen

De Utrechtse universiteit gaat het komende jaar onderzoeken of de Wageningse universitei betrokken kan worden bij de samenwerking met  de Technische Universiteit Eindhoven en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Dat vertelde de Utrechtse collegevoorzitter Marjan Oudeman bij de opening van het academisch jaar maandag in de Domkerk.

Op dit moment hebben de Utrechtse universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven en het Universitair Medisch Centrum Utrecht een strategische alliantie. In deze alliantie werken de universiteiten samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

Zo is er een gezamenlijk masterprogramma en een technische opleiding voor artsen. Samen hebben ze een profileringshoogleraar aangesteld. De focus bij het onderzoek ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde.

Jaarlijks is er ook een conferentie waarbij een speciale student award wordt uitgereikt aan een student die een thesis heeft geschreven waarin de samenwerking tussen de instellingen zichtbaar wordt.

Bij de opening van het collegejaar hebben de drie collegevoorzitters aangekondigd te willen verkennen of Wageningen ook betrokken kan worden bij de alliantie. Zowel Eindhoven als Utrecht werken op sommige terreinen al met Wageningen samen. Die samenwerking zou in de toekomst versterkt kunnen worden.    

Advertentie