Utrecht wil zwarte lijst foute huisbazen

In het verleden werd de Utrechtse Chang huisjesmelker van het jaar

Studenten krijgen regelmatig te maken met verhuurders die veel te hoge huren vragen voor hun kamers. Ze kunnen dit aan de orde stellen bij huurbaas en daarna bij de huurcommissie. Uit onderzoek van het Huurteam is gebleken dat veel huisbazen daar niet positief op reageren. De studenten krijgen te maken intimiderende huisbazen. Dat uit zich in huisvredebreuk, het opzeggen van de huur, huisuitzettingen, verbaal geweld, sabotage van voorzieningen en stalken. Zo proberen de huisjesmelkers de procedure te vertragen en de huurders weg te pesten, zodat ze de kamers opnieuw tegen te hoge prijs kunnen verhuren.

De gemeente wil nu deze huisjesmelkers op een intensieve manier gaan aanpakken. De gegevens zullen openbaar worden gemaakt als de huurcommissie in een periode van twee jaar vijf uitspraken doet tegen dezelfde verhuurder of op hetzelfde adres. De verhuurder wordt vooraf geïnformeerd en de vermelding verdwijnt wanneer de huisbaas twee jaar geen negatieve uitspraak van de huurcommissie heeft gekregen.

Met de zwarte lijst wil de gemeente de studenten waarschuwen tegen malafide verhuurders. Bovendien hoopt de gemeente dat studenten vaker aangifte zullen doen als ze weten dat de boosdoeners aangepakt worden.

De wethouder vindt deze methode te verdedigen omdat studenten nu te vaak de dupe zijn van een te hoge huur. “En dat is een volstrekt onacceptabel e manier van verhuren,” schrijft de wethouder. Hij constateert dat de gemeente wel de bevoegdheid heeft om te controleren op vergunningen, maar niet kan optreden wanneer er sprake is van intimiderend gedrag.

Behalve de zwarte lijst, wijst de gemeente erop dat er ook manieren zijn om de verhuurders te belonen die zich wel netjes gedragen. Zo is er een Verhuurders OKeurmerk gelanceerd en is er huurprijschecker online gegaan. Hierin kunnen studenten checken of de kamer die ze willen huren voldoet aan de eisen van de maximale huurprijs.

Studentenorganisatie Vidius juicht de maatregel toe. “Alles wat de gemeente doet om deze huisjesmelkers aan te pakken is goed nieuws”, zegt vicevoorzitter Fayka van Opijnen. Ze zou graag zien dat de gemeente nog een stapje verder gaat. “Wij zien dat steeds meer huisbazen de wet ontduiken door studenten een kamer aan te bieden onder de hotelwetgeving. Dan kunnen ze dus veel meer huur vragen. Je valt dan onder vakantiehuurrecht. Wat ons betreft gaat de gemeene deze sluipweg in de toekomst verbieden.”

Advertentie