Utrechtse ‘zachte-knipstudenten’ doen niet onder voor diplomastudenten

Foto: Publicdomainpictures

De meeste masteropleidingen van de UU lieten vorig jaar studenten toe die door de coronasituatie hun bacheloropleiding nog niet hadden afgerond. Normaal gesproken is het bachelordiploma een harde voorwaarde om met een master te beginnen, maar nu werden met toestemming van het ministerie van Onderwijs ook studenten geaccepteerd die hun bachelorbul nog niet hadden binnengehaald.

Een voorwaarde was daarbij wel dat studenten niet meer dan 15 ects tekort kwamen en dat ze met een doortimmerd studieplan aantoonden dat ze hun bachelor binnen een jaar konden afronden. Alleen de Lifesciences-opleidingen inclusief Farmacie en Economie besloten om een ‘harde knip’ te blijven hanteren.

Nauwelijk minder studiepunten
In Utrecht maakten 81 studenten gebruik van de zachte knip, zo blijkt uit een korte nota (alleen met Solis-id, red.) die het UU-bestuur naar de Universiteitsraad stuurde. Van die studenten waren er vijf gestopt voor het einde van blok 2, relatief iets minder dan bij groep ‘reguliere’ masterstudenten.

De overige 76 studenten zachte-knipstudenten haalden in de eerste twee blokken gemiddeld slechts 0,3 studiepunten minder dan masterstudenten die al wel hun bachelordiploma op zak hadden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat veel studenten hun bachelor nog steeds moeten afronden. Begin dit jaar waren 26 studenten van de 81 studenten daar inmiddels in geslaagd.

Niet moeilijk doen
Landelijk gezien hebben dit jaar meer dan vierduizend studenten gebruik gemaakt van de tijdelijke zachte knip tussen bachelor en master in het hbo en wo, schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Over het algemeen is dat redelijk goed verlopen, zo meldt ze.

Het kabinet wil ook komend jaar niet te moeilijk doen over de toelating tot de masters. De coronacrisis is immers nog niet voorbij. De versoepelde regels zijn al afgesproken met de onderwijsinstellingen; nu heeft Van Engelshoven het bijbehorende wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de zekerheid is de mogelijkheid van versoepelde toelating ook geregeld voor 1 februari, het tweede instroommoment. Maar hopelijk is de crisis dan geluwd en hoeven de instellingen er halverwege het jaar geen gebruik meer van te maken.

Weinig vertraging
De UU verwacht dat het aantal studenten dat volgend academisch jaar van de regeling gebruik zal moeten maken, beperkt is. De studieresultaten van de meeste studenten zijn goed en bachelorstudenten lopen nauwelijks vertraging op.

De faculteit Rebo vindt het juist om die reden niet nodig de zachte knip-optie aan te bieden. Ook de de Lifesciences-opleidingen, inclusief Farmacie, stellen het bezit van het bachelordiploma als harde eis. Daar is in sommige gevallen ook sprake van een tweede instroommoment in februari.

De faculteiten Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Geowetenschappen staan wel toe dat studenten wederom zonder volledige bachelor met hun master beginnen.

 

Advertentie