Utrechtse hoogleraar wenst een lokaal corona-adviesorgaan

Niek de Wit, fotos: Ivar Pel

Het moet een soort Outbreak Management Team voor de gemeente Utrecht worden, zegt hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het UMC Niek de Wit. Hij is ook lid van het Utrecht Development Board, een onafhankelijke adviesraad van de gemeente en schreef vorige maand in die hoedanigheid een column over dit idee. In zijn OMT komen niet alleen infectieziektebestrijdingsdeskundigen zoals in het landelijke OMT, maar ook mensen die zien hoe het er in Utrecht aan toe gaat, zoals wijkmanagers, huisartsen, ondernemers en studentenorganisaties.

De Wit noemt de lokale groep liever een corona-adviesnetwerk dan een OMT. “Er is meer aandacht nodig voor de bijeffecten van de pandemie, die kunnen voor iedereen weer anders zijn. Zo hebben het online onderwijs en de sociale beperkingen veel invloed op het leven van studenten. Hun sociale leven is weg en ze krijgen minder beweging. Vaak wonen ze met veel huisgenoten, wat de kans op besmetting groter maakt. Of ze zitten dagenlang alleen op hun kamer, wat de kans op eenzaamheid weer groter maakt.

“Ik heb een gezin thuis en contact met mijn collega’s. Uitwonende jongeren hebben dit niet. De vriendin van mijn jongste zoon was positief getest op corona, dus moesten ze beiden in quarantaine. Dat vonden ze lastig, ze mochten geen mensen zien en niet naar buiten toe. En online afspreken is toch anders dan elkaar in het echt zien.”

Lokale voelhorens
Het netwerk moet in gesprek gaan met studentenorganisaties, universiteiten en studentenhuisvesters: hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten het beter volhouden en makkelijker het hoofd kunnen bieden aan de crisis? “Als het nodig blijkt te zijn, kunnen er activiteiten voor ze worden georganiseerd, zoals online bijeenkomsten of sporten in de buitenlucht.”

Ook andere groepen in Utrecht hebben extra aandacht nodig van het adviesnetwerk. De Wit denkt aan ouderen die vereenzamen en ondernemers die het zwaar hebben.

Lokale coronahaarden signaleren is ook een belangrijke taak van het netwerk. Daarin kunnen wijkmanagers en huisartsen een belangrijke rol spelen omdat zij dagelijks contact hebben met de mensen in de stad. “Het draait om maatwerk. Als een huisarts ziet dat veel studenten in hun praktijk positief testen op covid, kunnen we actie ondernemen.”

Hoe verder onder corona
Het netwerk gaat zich niet alleen bezighouden met de huidige maatregelen, maar ook met toekomstige ontwikkelingen rond corona. “Meer voorlichting hierover is nodig. Het aantal mensen dat bereid is om zich te laten vaccineren tegen covid neemt af. Laatst las ik dat nog maar 40 procent dit wilde. Dat is veel te weinig om het virus onder controle te krijgen en daar maak ik me ook zorgen over.”

Alle adviezen moeten terechtkomen bij de gemeente Utrecht. Die staat open voor dit plan, meldt woordvoerder Jochem Hoogenboom. "Het college heeft al nauw contact met de groepen die Niek de Wit noemt, maar staat alsnog open voor dit initiatief en zal goed luisteren naar de adviezen." Momenteel zijn De Wit en de gemeente in gesprek over hoe het adviesnetwerk er uit kan komen te zien.

Advertentie