Utrechtse huurders vaker de dupe van intimidatie en bedreiging

Vuile vaat in een studentenhuis. Foto: DUB

In de eerste helft van 2020 kwamen bij het Huurteam 27 meldingen van intimidatie en bedreiging door huisbazen binnen, tegenover 32 van zulke meldingen in heel 2019. De toename is lastig te verklaren, zegt Fleur van Leeuwen van het Huurteam. “Het kan zijn dat de spanningen hoger oplopen door het coronavirus, bijvoorbeeld doordat mensen hun baan kwijtraken. Huurders lopen daardoor misschien een betalingsachterstand op en verhuurders kunnen daardoor weer in een lastig parket komen te zitten. Maar het kan ook zijn dat huurders ons gewoon beter weten te vinden en dat er daarom meer meldingen binnenkomen.”

Verreweg de grootste groep die aanklopt bij het Huurteam, zijn studenten. Het team is er voor huurders van particuliere verhuurders, waarbij de maximale huurprijs onder de 737,14 euro ligt. Tot een huurprijs van 737,14 euro, heb je te maken met een puntensysteem waarop de huurprijs moet worden gebaseerd. Als dat niet overeenkomt, kan het Huurteam en/of de Huurcommissie iets voor je betekenen. Online kun je controleren of je te veel huur betaalt.

In gevallen van intimidatie en bedreiging, biedt het Huurteam ondersteuning in de vorm van het opbouwen van een dossier en het verlenen van advies. Ook voor andere zaken kun je terecht: bijvoorbeeld bij achterstallig onderhoud, onjuist afgerekende servicekosten en te hoge huurprijzen.

900 euro te veel
Een opvallende casus van het afgelopen half jaar, was bijvoorbeeld die van een huisbaas die verschillende dreigende mails en whatsappjes stuurde aan zijn huurders, nadat hij erop was aangesproken dat hij zijn verplichtingen als verhuurder moest nakomen. De huisbaas dreigde met huisuitzetting en het doorrekenen van onterechte kosten en besloot op een bepaald punt zelfs om de wasmachine in het pand onklaar te maken en de kabel van de internetrouter door te knippen.

Ook was er het afgelopen half jaar sprake van een casus waarbij maandelijks bijna 900 euro te veel aan huur werd gevraagd. “De gevraagde huurprijs in die situatie was bijna 1400 euro per maand, terwijl onze berekening uitkwam op een maximale huurprijs van 500 euro per maand”, aldus Van Leeuwen.

Huisbazen laten het bovendien vaak afweten als het gaat om het onderhoud van hun panden. Van Leeuwen: “We komen de ergste situaties tegen waarbij bijvoorbeeld sprake is van ernstige schimmelvorming, lekkages en gaskachels die niet functioneren.”

Procedures
Wanneer dergelijke misstanden worden geconstateerd, brengt het Huurteam een advies uit aan de huurder. Vervolgens kan de huurder ervoor kiezen om het Huurteam te machtigen en een procedure te starten bij de Huurcommissie. Van Leeuwen: “Via de Huurcommissie kunnen we huurverlaging afdwingen. Dat gaat niet via de rechtbank, maar is wel juridisch bindend.” In bijna alle gevallen krijgen de procedures die gestart worden een positieve uitspraak. In enkele gevallen, waarbij de huurder bijvoorbeeld naar het buitenland vertrokken is of zelf al tot een overeenkomst is gekomen met de verhuurder, is de uitspraak negatief of vervalt de procedure volledig.

Van de 409 geadviseerde procedures, heeft het Huurteam het afgelopen half jaar in totaal 242 procedures gestart namens huurders. Van die 242, is er in 79 gevallen een toetsingsprocedure gestart met als doel de huurprijs te verlagen. Huurders betalen in Utrecht niets aan het starten van een procedure. “In Utrecht werken we in opdracht van de gemeente, dus is alles volledig kosteloos voor de huurder”, aldus Van Leeuwen.

Huurrecht
In Utrecht betalen veel huurder dus te veel huur, meent Van Leeuwen. “Ze zijn vaak net uit huis en hebben nog geen weet van de rechten die ze hebben als huurder.” Doordat de woningnood in Utrecht zo hoog is, vallen huurders snel ten prooi aan allerlei malafide praktijken. “We zijn blij dat studenten ons goed weten te vinden en er veel procedures gestart worden, maar elke procedure die nodig is om misstanden aan te pakken is er natuurlijk één te veel.”

Advertentie